Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr. 750 | SUMMER SALES | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Brugervejledning – 1.6

  • Overensstemmelse

Overensstemmelse

CE

Suunto Oy erklærer hermed, at radioudstyret af typen DW141 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EF. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.

EU-dybdemålerstandard

EN 13319 er en europæisk standard for dybdemålere til dykning. Suunto-dykkercomputere er designet til at overholde denne standard.

EN 250 og FIOH

Flasketrykmåleren og dykkeinstrumenternes dele, som bruges til at måle flasketrykket, opfylder kravene beskrevet i sektionen i den Europæiske standard EN 250, som omfatter måling af flasketryk. FIOH, bemyndiget organ no.0430, har med EC-procedurer undersøgt denne type personlige beskyttelsesudstyr.

Overensstemmelse med FCC

Denne enhed overholder Del 15 i FCC-reglerne. Brug er afhængig af følgende to forhold:

(1) enheden må ikke skabe skadelig interferens, og

(2) enheden skal acceptere eventuel interferens, der modtages, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktionalitet. Dette produkt er blevet testet for at overholde FCC-standarder og er beregnet til privat eller kontorbrug.

Ændringer og justeringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Suunto, kan ugyldiggøre tilladelsen til at anvende denne enhed under FCC's bestemmelser.

IC

Denne enhed overholder Industry Canadas licensundtagede RSS-standard(er). Brug er afhængig af følgende to forhold:

(1) enheden må ikke skabe interferens, og

(2) enheden skal acceptere eventuel interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktionalitet i enheden.

Table of Content