Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Essential Brugervejledning -

Brug af højdemålerprofilen

Profilen altimeter beregner højden på basis af referenceværdierne. Referenceværdier kan enten være lufttryk ved havniveau eller en referenceværdi for et tidligere højdepunkt. Når profilen altimeter er aktiveret, er ordet Alti understreget på displayet.

Når profilen altimeter er aktiveret, kan du få adgang til følgende visninger med View:

 • Logregistrering: Registrerer højdeændringerne i logs
 • Højdeforskelsmåler: Måler højdeforskellen fra et indstillet punkt
 • Temperatur: Måler den aktuelle temperatur
 • Tom: Ingen supplerende oplysninger

Using altimeter profile

Brug af højdeforskelsmåler

Højdeforskelsmåleren viser forskellen i højde mellem et indstillet punkt og din aktuelle placering. Denne funktion er specielt nyttig ved bjergklatring, f.eks. når du vil holde styr på din fremgang med hensyn til klatrede højdemeter.

Sådan bruges højdeforskelsmåleren:

 1. Vælg højdeforskelsmålervisningen i tilstanden Alti & Baro.
 2. Start, stop og genstart den med Start Stop.
 3. Hold + nede for at nulstille.

Du skal til at starte klatring på et bjerg, der er 1.000 meter (3.280 fod) højt. Du vil gerne kunne kontrollere din fremgang, mens du klatrer, så du aktiverer højdeforskelsmåleren på din Suunto Essential. Du begynder at klatre og kontrollerer af og til din højde for at se, hvor langt du er fra næste kontrolpunkt. På et tidspunkt begynder du at blive træt. Du kontrollerer din højde og kan se, at der stadig er megen klatring forude. Måske skal du overveje dit næste kontrolpunkt.

Registrering af logs

Logregistreringen lagrer alle dine bevægelser i højden mellem start- og stoptidspunkterne. Hvis du deltager i en aktivitet, hvor højden ændres, kan du registrere højdeændringerne og få vist de lagrede oplysninger senere.

Du kan også indstille højdemærker (omgange), der giver dig mulighed for at få vist varigheden og stigning/fald i højden mellem dit tidligere mærke og det aktuelle mærke. Dine mærker lagres i hukommelsen, og du kan få adgang til dem senere.

Sådan registrerer du en log:

 1. Vælg logregistreringsvisningen i tilstanden Alti & Baro.
 2. Start, stop og genstart den med Start Stop.
 3. Når du registrerer en log, kan du indstille omgange med +.
 4. Hold + nede for at nulstille (dette kan kun ske, når registreringen er stoppet).

Loghøjdedifference: Viser den målte højdeforskel mellem et logstartpunkt og et logslutpunkt med følgende ikoner:

I de andre visninger:
Recording icon 1vises, når din højde er over startpunktet.
Recording icon 2vises, når din højde er den samme som startpunktet.
Recording icon 3vises, når din højde er under startpunktet.
Recording icon 4vises, når du får vist, hvor højt du er kommet op siden starten på loggen.
Recording icon 5vises, når du får vist hvor langt du er kommet ned siden starten på loggen.

Højdepunkter registreres i forhold til det registreringsinterval, du har valgt (se Valg af registreringsinterval).

Sådan ændrer du registreringsintervallet:

 1. Vælg memory under Menu.
 2. Vælg rec interval.
 3. Skift registreringsintervallet med + og - Light.
BEMÆRK:

Når du gennemser de forskellige registreringsintervaller, vises der en vurdering af, hvor lang tid du kan registrere, i den nederste del af displayet. Den faktiske registreringsvarighed kan variere en smule afhængigt af dine aktiviteter under registreringsperioden.

Du kan få adgang til historikken over dine registrerede logs, herunder logoplysninger, fra logbook under Menu (se Visning og låsning af logs).

TIP:

Når du har stoppet logregistreringen, kan du gå ind i logbogen og få vist dine aktuelle registreringer, før du nulstiller registreringen.

Table of Content