Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Essential Brugervejledning -

Brug af profilen Barometer

Profilen Barometer viser det aktuelle lufttryk ved havniveau. Dette er baseret på de indstillede referenceværdier og måler konstant det absolutte lufttryk. Ændringer i lufttrykket ved havniveau vises grafisk midt på displayet. Displayet viser registreringen af de sidste 24 timer med et registreringsinterval på 30 minutter.

Når profilen Barometer er aktiveret, er ordet Baro understreget på displayet.

Når profilen Barometer er aktiveret, kan du få adgang til følgende visninger med View:

  • Temperatur: Måler den aktuelle temperatur
  • Logregistrering: Registrerer højdeændringerne i logs
  • Højdereference: Viser højdereferenceværdien
  • Tid: Viser det aktuelle klokkeslæt
  • Tom: Ingen yderligere visning

Using barometer profile

BEMÆRK:

Hvis du bærer din Suunto Essential på håndleddet, skal du tage den af for at få en præcis temperaturaflæsning, fordi din legemstemperatur vil påvirke startaflæsningen.

Du kan se en 7-dages log over ændringer i lufttrykket ved havniveau i alti-baro-hukommelsen i Menu (se Højde-baro-hukommelse).

Du vandrer stadig, og du bliver træt. Du beslutter at tage en lur, og du slår dit telt op. Da din højde vil være den samme i et stykke tid, aktiverer du profilen BarometerBarometer. Når du vågner, kan du kontrollere ændringerne af lufttrykket ved havniveau med et øje på vejret.

Registrering af logs

Når du registrerer logs i profilen altimeter, kan du skifte til profilen Barometer, når du f.eks. tager en pause, når du vandrer.

Logregistreringen fortsætter med at registrere loggen, men den vil ikke registrere ændringer i lufttrykket. Når barometerprofilen er aktiveret, forudsætter enheden, at du ikke bevæger dig i højden, og den vil derfor ikke registrere nogen ændringer i højden. Højdeloggen vil derfor være flad i denne periode. Du finder oplysninger om brugen af logregistreringen under Registrering af logs.

Du kan starte, stoppe og nulstille højdemålingen, når du er i profilen Barometer.

Du registrerer dine højdeændringer under en vandring og beslutter at holde en længere pause. Du skifter til profilen Barometer. Da højderegistreringen fortsætter, men der ikke forekommer højdeændringer, går du ind i logregistreringsvisningen i profilen Barometer og standser højderegistreringen.

Table of Content