Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Essential Brugervejledning -

Ændring af generelle indstillinger

Under General kan du indstille de generelle indstillinger, herunder:

 • button tone: til/fra
 • tone guide: til/fra
 • backlight: lysknap/en vilkårlig knap
 • language: Engelsk, fransk, spansk og tysk

For at gå ind i General under Menu:

 1. Gå ind i Menu ved at holde Mode trykket ned i en af tilstandene Time, Alti & Baro eller Compass.
 2. Rul ned til General vha. - Light.
 3. Vælg med Mode.

Knaptone

Under Button tone kan du slå knaptonen til eller fra. Der udsendes en knaptone hver gang, der trykkes på en knap, som en bekræftelse på en handling.

 1. Vælg Button tone under General.
 2. Slå knaptonen til eller fra vha. + og - Light.

Tonevejledninger

Under tone guide kan du slå tonevejledninger til eller fra. Du hører tonevejledninger, når:

 • Du ændrer en indstillingsværdi
 • Du indstiller højdereferenceværdien
 • Du starter eller stopper logregistreringen
 • Du markerer et højdepunkt, når du registrerer logs
 • Du starter eller stopper stopuret
 • Enheden skifter mellem profilerne altimeter og Barometer, når du bruger profilen automatic.

Sådan slås tonevejledninger til eller fra:

 1. Vælg Tone guides under General.
 2. Slå tonevejledningerne til eller fra vha. + og - Light.

Baggrundsbelysning

Under Backlight kan du skifte mellem to forskellige lysfunktioner: en vilkårlig knap og lysknappen.

Sådan indstiller du baggrundsbelysningen til normal brug eller brug om natten:

 1. Vælg Backlight under General.
 2. Skift baggrundsbelysningen mellem light button og any button med + og - Light.

Når light button er valgt, kan du aktivere baggrundsbelysningen med - Light. Baggrundsbelysningen slukkes automatisk efter 5 sekunder. Hvis du vil se baggrundsbelysningen, når du er i Menu, skal du aktivere den i en af tilstandene Time, Alti & Baro eller Compass, før du går ind i Menu. Baggrundsbelysningen aktiveres derefter, indtil du forlader Menu.

Når any button er valgt, aktiveres baggrundsbelysningen, hver gang du trykker på en knap.

Sprog

Under Language kan du vælge sproget til brugergrænsefladen i din Suunto Essential (engelsk, tysk, fransk eller spansk).

Sådan vælger du et sprog:

 1. Vælg Language under General.
 2. Vælg et sprog på listen vha. + og - Light.

Aktivering af knaplåsning

Du kan aktivere og deaktivere knaplåsning ved at holde -Light trykket ned. Når knaplåsning er aktiveret, vises det med et låsesymbol icon button lock .

BEMÆRK:

Du kan ændre visninger og bruge baggrundsoplysning, når knaplåsning er aktiveret.

Table of Content