Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Essential Brugervejledning -

Kom i gang

Grundlæggende indstillinger

Tryk på en vilkårlig knap, og din Suunto Essential aktiveres. Du bliver nu bedt om at indstille sprog, enheder (britisk standard eller metersystemet), klokkeslæt og dato. Brug knappen + øverst til højre og knappen - Light nederst til højre til at ændre indstillingerne. Acceptér og flyt til næste menuelement ved at trykke på knappen Mode til højre i midten. Du kan altid gå tilbage til det forrige menuelement ved at trykke på knappen View nederst til venstre. Når indstillingerne er indstillet, som du ønsker, kan du begynde at bruge de grundlæggende tidsfunktioner i din Suunto Essential.

Basic settings

BEMÆRK:

Du skal indstille højdemåleren, barometeret og kompasset for at få korrekte aflæsninger. I brugervejledningen kan du finde mere detaljerede oplysninger om, hvordan du indstiller disse korrekt.

Tilstande

Din Suunto Essential har tre tilstande: time, ALTI & BARO og Compass. Disse tilstande er forklaret mere detaljeret i brugervejledningen. Den aktiverede tilstand vises med et rektangel rundt om tilstandens navn. Du kan skifte mellem hovedtilstandene vha. knappen Mode i midten til højre. Prøv den!

Modes

Visninger

Hver tilstand har et sæt visninger, som du kan få adgang til med knappen View nederst til venstre. Visninger er placeret i den nederste del af displayet. Visninger indeholder supplerende oplysninger om den aktiverede tilstand, f.eks. visning af sekunder som supplerende oplysning i tilstanden time. Nogle visninger er også interaktive.

Suunto Essential har fire interaktive visninger:

  • Stopur (tilstanden time)
  • Nedtællingstimer (tilstanden time)
  • Logregistrering (tilstanden ALTI & BARO)
  • Højdeforskelsmåler (tilstanden ALTI & BARO)

Når interaktive visninger er aktiveret, kan du starte, stoppe og genstarte dem med knappen Start Stop øverst til venstre og nulstille dem ved at holde knappen + øverst til højre trykket ned. Gå ind i stopuret i tilstanden time, og prøv det!

Views

Menu

Under Menu kan du ændre værdier, ændre de generelle indstillinger og enheder, og få vist logs, der er lagret i logbogen. Du går ind i Menu ved at holde Mode trykket ned i en af tilstandene time, ALTI & BARO eller Compass. Segmenterne i den yderste del af displayet viser din overførselstid. Afslut Menu ved at trykke på knappen Start Stop øverst til venstre. Når der er mulighed for at afslutte i Menu, vises dette med et “X” på skærmen ved siden af knappen Start Stop. Sæt dig ind i at gå ind i og afslutte Menu!

Menu

Baggrundsoplysning

Du kan aktivere baggrundsoplysningen i alle tilstande ved at trykke på knappen - Light nederst til højre. Baggrundsoplysningen slukkes automatisk efter 5 sekunder. Hvis du vil se baggrundsoplysningen, når du er i Menu, skal du aktivere den i en af tilstandene time, ALTI & BARO eller Compass før du går ind i Menu. Baggrundsoplysningen går tilbage til normal, når du går tilbage til en tilstand.

Knaplåsning

Du kan aktivere og deaktivere knaplåsning ved at holde knappen -Light nederst til højre trykket ned.

BEMÆRK:

Du kan ændre visninger og bruge baggrundsoplysning, når knaplåsning er aktiveret.

Ændring af værdier

Du skal være i Menu for at kunne ændre en indstilling. Du går ind i Menu ved at holde Mode trykket ned i en af tilstandene time, ALTI&BARO eller Compass. Alle ændringer, du foretager under Menu træder i kræft med det samme. Hvis du f.eks. indtaster KLOKKESLÆT-DATO under Menu og ændrer klokkeslættet fra 12:30 til 11:30 og afslutter. Så indstilles klokkeslættet til 11:30.

Table of Content