Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Kailash Brugervejledning - 2.0

Overensstemmelse

CE

Suunto Oy erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.

Overensstemmelse med FCC

Denne enhed overholder Del 15 i FCC-reglerne. Brug er afhængig af følgende to forhold:

(1) enheden må ikke skabe skadelig interferens, og

(2) enheden skal acceptere eventuel interferens, der modtages, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktionalitet. Dette produkt er blevet testet for at overholde FCC-standarder og er beregnet til privat eller kontorbrug.

Ændringer og justeringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Suunto, kan ugyldiggøre tilladelsen til at anvende denne enhed under FCC's bestemmelser.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens til radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

  • Drej eller flyt den modtagende antenne.
  • Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
  • Tilslut udstyret til en stikkontakt på en anden strømkreds end den, modtageren er tilsluttet.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker for at få hjælp.

IC

Denne enhed overholder Industry Canadas licensundtagede RSS-standard(er). Brug er afhængig af følgende to forhold:

(1) enheden må ikke skabe interferens, og

(2) enheden skal acceptere eventuel interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktionalitet i enheden.

NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

Table of Content