Úprava nastavení

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Úprava nastavení

Úprava nastavení

Všetky nastavenia hodiniek možno upraviť v ponuke možností.

Úprava nastavenia:

  1. Podržte stlačené stredné tlačidlo a otvorí sa ponuka možností.
  2. Tlačidlom 7R a dolným tlačidlom sa posúvajte nahor a nadol v ponukách.
  3. Stlačením stredného tlačidla prejdite do nastavenia. Podľa ponuky bude možno potrebné prejsť pomocou stredného tlačidla po nastaveniach.
  4. Tlačidlom 7R a dolným tlačidlom upravte hodnotu nastavenia.
  5. Stlačením stredného tlačidla potvrďte nové nastavenie.
  6. Podržaním stlačeného stredného tlačidla opustite nastavenie.

adjust settings