Suunto Spartan Ultra - Грижа и поддръжка

Suunto Spartan Ultra Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Грижа и поддръжка

Грижа и поддръжка

Напътствия за работа

Отнасяйте се към устройството с внимание – не го удряйте и не го изпускайте.

При нормални обстоятелства часовникът не се нуждае от поддръжка. Почиствайте го редовно, като го изплакнете с прясна вода и мек сапун и внимателно избършете корпуса с навлажнена мека кърпа или парцалче.

Използвайте само оригинални аксесоари Suunto – повредите, причинени от неоригинални аксесоари, не се покриват от гаранцията.