Osvetlitev ozadja

Suunto Traverse Uporabniški priročnik - 2.0

Osvetlitev ozadja

Osvetlitev ozadja

S tipko LIGHT vklopite osvetlitev ozadja.

Privzeto se osvetlitev ozadja za nekaj sekund vklopi, nato pa se samodejno izklopi.

Na voljo so štirje načini osvetlitve ozadja:

  • Normal (Običajni): Osvetlitev ozadja se vklopi za nekaj sekund, ko pritisnete tipko LIGHT ali ko se sproži budilka. To je privzeta nastavitev.
  • Off (Izklopljeno): Osvetlitev ozadja se ne vklopi, ko pritisnete tipko ali ko se sproži budilka.
  • Night (Nočni): Osvetlitev ozadja se vklopi za nekaj sekund, ko pritisnete katero koli tipko in ko se sproži budilka.
  • Toggle (Preklapljanje): Osvetlitev ozadja se vklopi, ko pritisnete tipko LIGHT, in ostane vklopljena, dokler ponovno ne pritisnete tipke LIGHT.

Splošno nastavitev za osvetlitev ozadja lahko spreminjate v nastavitvah ure v meniju GENERAL (SPLOŠNO) » Tones/display (Toni/zaslon) » Backlight (Osvetlitev ozadja). Splošno nastavitev lahko spremenite tudi v storitvi Movescount.

Svetlost osvetlitve ozadja (v odstotkih) lahko spremenite v nastavitvah ure v meniju Tones/display (Toni/zaslon) » Backlight (Osvetlitev ozadja) ali v storitvi Movescount.

NASVET:

Ko sta tipki BACK LAP in START zaklenjeni, lahko osvetlitev ozadja še vedno vklopite s pritiskom tipke LIGHT.

Svetilka

Poleg običajnih načinov delovanja osvetlitve ozadja ima ura Traverse tudi dodaten način, kjer se osvetlitev ozadja samodejno nastavi na največjo svetlost in se lahko uporablja kot svetilka. Za vklop svetilke pridržite tipko LIGHT.

flashlight Traverse

Svetilka bo ostala vklopljena približno štiri minute. Kadar koli jo lahko izklopite tako, da pritisnete tipko LIGHT ali BACK LAP.