Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Traverse Alpha Brugervejledning - 2.1

Alti-Baro

Suunto Traverse Alpha måler konstant det absolutte lufttryk ved hjælp af den indbyggede tryksensor. Baseret på denne måling og referenceværdier beregnes højden eller lufttrykket ved havniveau.

Der er tre tilgængelige profiler: Automatisk, Højdemåler og Barometer. Du finder oplysninger om angivelse af profiler under Tilpasning af profilen til aktiviteten.

Tryk på NEXT, når du er i tidsdisplay for at få vist alti-baro-oplysninger, eller aktivér alti-baro-displayet fra display-menuen.

altimeter views

Du kan ændre visninger ved at trykke på VIEW.

I højdemålerprofilen kan du se:

 • højde + temperatur
 • højde + solopgang/solnedgang
 • højde + referencepunkt
 • 12 timers graf om højde + højde

altimeter views

I barometerprofilen får du tilsvarende visninger:

 • barometertryk + temperatur
 • barometertryk + solopgang/solnedgang
 • barometertryk + referencepunkt
 • 24 timers graf om barometertryk + barometertryk

Visning af klokkeslæt for solopgang og solnedgang er tilgængelig, når GPS er aktiveret. Hvis GPS ikke er aktiv, baseres tidspunkterne for solopgang og solnedgang på de senest registrerede GPS-data.

Du kan vise/skjule alti-baro-displayet i startmenuen.

For at skjule alti-baro-displayet:

 1. Tryk på START, når du er i tidsdisplay.
 2. Rul til DISPLAYS ved hjælp af LIGHT, og tryk på NEXT.
 3. Rul til Afslut Alti-Baro, og tryk på NEXT.
 4. Hold NEXT nede for at afslutte.

Gentag proceduren og vælg Alti-Baro for at vise displayet igen.

BEMÆRK:

Hvis du bærer din Suunto Traverse Alpha på håndleddet, skal du tage den af for at få en præcis temperaturaflæsning, fordi din kropstemperatur vil påvirke startaflæsningen.

Sådan får du korrekte aflæsninger

Hvis din udendørsaktivitet kræver nøjagtigt lufttryk ved havniveau eller højde, skal Suunto Traverse Alpha først kalibreres ved enten at indtaste den aktuelle højde eller det aktuelle lufttryk ved havniveau.

TIP:

Absolut lufttryk og kendt højdereference = lufttryk ved havniveau. Absolut lufttryk og lufttryk ved havniveau = højde.

Højden for din placering kan findes på de fleste topografiske kort eller på Google Earth. Du kan finde en lufttrykreference ved havniveau for din placering ved hjælp af websteder eller de nationale vejrtjenester.

pressure sensor Traverse

FORSIGTIG:

Området omkring sensoren skal holdes fri for snavs og sand. Der må aldrig stikkes genstande ind i sensoråbningerne.

Hvis FusedAlti er aktiveret, vil højdeaflæsningen automatisk blive korrigeret ved hjælp af FusedAlti samt kalibrering af højde og lufttryk ved havniveau. Du finder flere oplysninger under FusedAlti.

Ændringer i de lokale vejrforhold påvirker højdeaflæsningerne. Hvis det lokale vejr ofte skifter, anbefales det at nulstille den aktuelle højdereferenceværdi ofte, og helst før du starter din rejse, når referenceværdierne er tilgængelige. Så længe det lokale vejr er stabilt, behøver du ikke at indstille referenceværdier.

Sådan angives referenceværdier for lufttrykket ved havniveau og højden:

 1. Hold NEXT nede for at åbne menuen med indstillinger.
 2. Rul til ALTI-BARO med LIGHT og åbn med NEXT.
 3. Tryk på NEXT for at åbne Reference. Følgende indstillingsmuligheder er tilgængelige:
 4. FusedAlti: GPS aktiveres, og uret begynder at beregne højde på baggrund af FusedAlti.
 5. Højde: Indstil højden manuelt.
 6. Tryk ved havoverfladen: Indstil referenceværdien for lufttrykket ved havniveau manuelt.
 7. Indstil referenceværdien ved hjælp af START og LIGHT. Acceptér indstillingen med NEXT.
TIP:

Når du ikke registrerer en aktivitet, kan du trykke på START i alti-baro-displayet for at få direkte adgang til menuen ALTI-BARO.

Eksempel på brug: Indstilling af højdereferenceværdien

Du er på den anden dag af din todages vandring. Du kommer i tanke om, at du har glemt at skifte fra barometerprofilen til højdemålerprofilen, da du startede vandreturen i morges. Du ved, at de aktuelle højdeaflæsninger fra din Suunto Traverse Alpha er forkerte.

Derfor går du hen til det nærmeste sted, hvor der er angivet en højdereferenceværdi på dit topografiske kort. Du retter hermed højdereferenceværdien i Suunto Traverse Alpha og skifter til højdemålerprofilen. Dine højdeaflæsninger er nu korrekte igen.

Tilpasning af profilen til aktiviteten

Du skal vælge højdemålerprofilen, når din udendørsaktivitet omfatter højdeændringer (såsom vandring i bakket terræn).

Du skal vælge barometerprofilen, når din udendørsaktivitet ikke omfatter højdeændringer (såsom kanosejlads).

Du skal matche profilen med din aktivitet for at få korrekte aflæsninger. Du kan enten lade Suunto Traverse Alpha vælge en passende profil til aktiviteten ved hjælp af profilen Automatisk, eller du kan selv vælge en profil.

Sådan indstilles alti-baro-profilen:

 1. Hold NEXT nede for at åbne menuen med indstillinger.
 2. Rul til ALTI-BARO med LIGHT og åbn med NEXT.
 3. Rul til Profil med START og åbn med NEXT.
 4. Skift profilen ved hjælp af START eller LIGHT og bekræft dit valg ved hjælp af NEXT.
 5. Hold NEXT nede for at afslutte.

Forkerte aflæsninger

Hvis højdemålerprofilen er aktiveret i en længere tidsperiode, hvor enheden er på det samme sted, og det lokale vejr ændres, vil enheden give forkerte højdeaflæsninger.

Hvis højdemålerprofilen er aktiveret, og vejret ændres ofte, mens du stiger eller går ned i højde, vil enheden give dig forkerte aflæsninger.

Hvis barometerprofilen er aktiveret i længere tid, når du stiger eller går ned i højde, antager enheden, at du står stille, og den fortolker dine højdeændringer som ændringer i lufttrykket ved havniveau. Derfor vil enheden give dig forkerte aflæsninger af lufttrykket ved havniveau.

Brug af højdemålerprofilen

Højdemålerprofilen beregner højden ud fra referenceværdier. Referenceværdien kan enten være en lufttrykket ved havniveau eller en højden. Når højdemålerprofilen er aktiv, vises højdemålerikonet øverst i alti-baro-displayet.

altimeter profile Traverse

Brug af barometerprofilen

Barometerprofilen viser det aktuelle lufttryk ved havniveau. Dette er baseret på referenceværdierne og måler konstant det absolutte lufttryk.

Når barometerprofilen er aktiveret, vises barometerikonet på displayet.

barometer profile Traverse

Brug af profilen Automatisk

Profilen Automatisk skifter mellem højdemåler- og barometerprofilerne i overensstemmelse med dine bevægelser.

Det er ikke muligt at måle vejr- og højdeændringer samtidigt, eftersom begge dele forårsager ændringer i det omgivende lufttryk. Suunto Traverse Alpha registrerer lodret bevægelse og skifter til at måle højde, når det er nødvendigt. Når højden vises, opdateres den med en forsinkelse på højst 10 sekunder.

Hvis du befinder dig i konstant højde (mindre end 5 meters lodret bevægelse i løbet af 12 minutter), fortolker Suunto Traverse Alpha alle trykændringer som vejrændringer. Måleintervallet er 10 sekunder. Højdeaflæsningen forbliver konstant, og hvis vejret ændres, vises ændringerne i lufttrykket ved havniveau.

Hvis du bevæger dig i højden (mere end 5 meters lodret bevægelse i løbet af 3 minutter), fortolker Suunto Traverse Alpha alle trykændringer som højdeændringer.

Afhængigt af hvilken profil der er aktiv, kan du få adgang til højdemåleren eller barometeret i alti-baro-displayet med VIEW.

BEMÆRK:

Når du bruger profilen Automatisk, vises ikonerne for barometer eller højdemåler ikke i displayet.

Table of Content