Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Traverse Alpha Brugervejledning - 2.1

Kompas

Suunto Traverse Alpha har et digitalt kompas, der gør det muligt for dig at orientere dig i forhold til magnetisk nord. Det hældningskompenserede kompas giver nøjagtige aflæsninger, også selvom kompasset ikke holdes vandret.

Du kan vise/skjule kompasdisplayet i startmenuen under DISPLAYS » Kompas.

Kompasdisplayet indeholder som standard følgende oplysninger:

 • midterste række: kompasretning i grader
 • nederste række: tryk på VIEW for at se aktuel tid, kardinalretning eller tom (ingen værdi)

compass Traverse

Du kan ændre oplysningerne i kompasdisplayet i menuen med indstillinger under Generelt » Formater » Kompasenhed. Vælg, hvilken der skal være den primære værdi midt p[ displayet: grader, mil eller kardinaler.

Kompasset skifter selv til strømsparetilstand efter et minut. Genaktivér det med START.

Kalibrering af kompas

Hvis du ikke har brugt kompasset tidligere, skal det først kalibreres. Vend og vip uret i flere retninger, indtil det bipper, hvilket indikerer, at kalibreringen er fuldført.

calibrating compass

Hvis kalibreringen lykkes, vises teksten Kalibreringen lykkedes. Hvis kalibreringen ikke lykkes, vises teksten Kalibreringen mislykkedes. Tryk på START for at forsøge at kalibrere igen.

Hvis du allerede har kalibreret kompasset og vil kalibrere det igen, kan du starte kalibreringsprocessen manuelt.

Sådan startes kalibreringen af kompasset manuelt:

 1. Hold NEXT nede for at åbne menuen med indstillinger.
 2. Rul til NAVIGATION med START og åbn med NEXT.
 3. Rul til Indstillinger med LIGHT og vælg med NEXT.
 4. Rul til Kompas med LIGHT og vælg med NEXT.
 5. Tryk på NEXT for at vælge Kalibrering.

Angivelse af misvisning

For at opnå korrekte kompasaflæsninger skal du indstille en nøjagtig misvisningsværdi.

Papirkort peger mod sand nord. Kompasser peger derimod mod magnetisk nord – et område øverst på jorden, hvor jordens magnetiske felt trækker. Da stik nord og den magnetiske nordpol ikke befinder sig samme sted, skal du indstille en deklination på dit kompas. Vinklen mellem magnetisk nordpol og stik nord er din deklination.

Misvisningsværdien vises på de fleste kort. Placeringen af magnetisk nord skifter hvert år, så den mest præcise og opdaterede misvisningsværdi finder man på internettet (f.eks. www.magnetic-declination.com).

Orienteringskort er derimod tegnet i forhold til magnetisk nord. Det betyder, at når du bruger orienteringskort, skal du deaktivere misvisningskorrektionen ved at sætte misvisningsværdien til 0 grader.

Sådan angives misvisningsværdien:

 1. Hold NEXT nede for at åbne menuen med indstillinger.
 2. Rul til NAVIGATION ved hjælp af START og åbn med NEXT.
 3. Rul til Indstillinger ved hjælp af LIGHT og vælg med NEXT.
 4. Rul til Kompas ved hjælp af LIGHT og vælg med NEXT.
 5. Rul til Misvisning ved hjælp af LIGHT og vælg med NEXT.
 6. Deaktivér misvisning ved at vælge --, eller vælg W (vest) eller Ø (øst). Angiv misvisningsværdien ved hjælp af START eller LIGHT.

setting declination Traverse

 1. Tryk på NEXT for at acceptere indstillingen.
TIP:

Du kan også åbne navigationsmenuen og kompasindstillingerne ved at trykke på START, mens du navigerer.

Indstilling af pejlingslås

Du kan markere retningen til dit bestemmelsessted i relation til nord ved hjælp af pejlingslåsen.

Sådan låses en pejling:

 1. Med kompasset aktivt skal du holde uret frem foran dig og vende dig mod dit bestemmelsessted.
 2. Tryk på BACK LAP for at låse det aktuelle gradantal, der vises på uret, som din pejling.
 3. En tom trekant angiver den låste pejling i forhold til nordindikatoren (udfyldt trekant).
 4. Tryk på BACK LAP for at rydde pejlingslåsen.

setting bearing lock Traverse

BEMÆRK:

Når kompasset bruges i en træningstilstand, fungerer knappen BACK LAP som lås og rydning af pejlingen. Afslut kompasvisningen for at tælle omgange med BACK LAP.

Table of Content