Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Traverse Alpha Brugervejledning - 2.1

Navigation med GPS

Suunto Traverse Alpha anvender Global Positioning System (GPS) til at bestemme din aktuelle position. GPS benytter et antal satellitter, der kredser om jorden i en højde af 20.000 km med en hastighed på 4 km/s.

Den indbyggede GPS-modtager i Suunto Traverse Alpha er optimeret til håndledsbrug og modtager data fra en meget stor vinkel.

Sådan får du et GPS-signal

Suunto Traverse Alpha aktiverer GPS automatisk, når du vælger en sportstilstand med GPS-funktionaliteten, bestemmer din placering eller begynder at navigere.

GPS signal strength Ambit3

BEMÆRK:

Når du aktiverer GPS for første gang, eller du ikke har brugt det i lang tid, kan det tage længere tid end normalt at få en GPS-pejling. Senere vil det tage kortere tid at starte GPS.

TIP:

Hvis du vil minimere GPS-starttiden, skal du holde uret stille og opad og sikre dig, at du er i et åbent område med fri udsigt til himlen.

TIP:

Synkroniser regelmæssigt dit Suunto Traverse Alpha med Suunto-appen for at få de nyeste satellitkredsløbsdata (GPS-optimering). Dette reducerer den nødvendige ventetid på at få GPS-pejlingen og forbedrer sporingsnøjagtigheden.

Fejlsøgning: Intet GPS-signal

 • Ret GPS-delen af ​​uret opad for at få et optimalt signal. Det bedste signal modtages i et åbent område med en klar udsigt over himlen.
 • GPS-modtageren fungerer normalt godt inde i telte og andre tynde dæksler. Dog kan objekter, bygninger, tæt vegetation eller overskyet vejr reducere GPS-signalets modtagekvalitet.
 • GPS-signalet trænger ikke igennem faste konstruktioner eller vand. Du må derfor ikke prøve at aktivere GPS inde i bygninger, grotter eller under vandet.

GPS-gitre og positionsformater

Gitre er streger på et kort, der definerer det koordinatsystem, der bruges på kortet.

Positionsformat er den måde, GPS-modtagerens position vises på uret. Alle formaterne er relateret til den samme placering, de præsenterer det blot på forskellige måder. Positionsformatet kan ændres i urets indstillinger i menuen med indstillinger under GENERELT » Formater » Positionsformat.

Du kan vælge formatet fra følgende gitre:

 • breddegrad/længdegrad er det oftest benyttede gitter og findes i tre forskellige formater:
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
 • UTM (Universal Transverse Mercator) giver en todimensionel vandret præsentation af positionen.
 • MGRS (Military Grid Reference System) er en udvidelse af UTM og består af en gitterzonebetegnelse, 100.000-meter kvadrat-id og en numerisk placering.

Suunto Traverse Alpha understøtter også følgende lokale gitre:

 • Britisk (BNG)
 • Finsk (ETRS-TM35FIN)
 • Finsk (KKJ)
 • Irsk (IG)
 • Svensk (RT90)
 • Schweizisk (CH1903)
 • UTM NAD27 Alaska
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (New Zealand)
BEMÆRK:

Visse gitre kan ikke benyttes i områder nordligere end 84 °N og sydligere end 80 °S eller uden for de lande, de er beregnet til.

GPS-præcision og strømbesparelse

Ved brugertilpasning af sportstilstande kan du definere intervallet for GPS-pejlingsintervallet med indstillingen for GPS-præcision i Suunto Movescount. Desto kortere interval, desto større præcision under registreringen.

Hvis du øger intervallet og sænker præcisionen, kan du forlænge batteriets levetid.

Indstillingerne for GPS-præcision er:

 • Bedst: ~ 1 sek. pejlingsinterval, højeste strømforbrug
 • God: ~ 5 sek. pejlingsinterval, moderat strømforbrug
 • OK: ~ 60 sek. pejlingsinterval, laveste strømforbrug
 • Fra: ingen GPS-pejling

Du kan om nødvendigt justere en foruddefineret GPS-præcision på sportstilstanden udelukkende under en registrering og under navigation. Hvis du for eksempel bemærker, at dit batteri er lavt, kan du justere indstillingen for at forlænge batterilevetiden.

Justér GPS-præcisionen i startmenuen under NAVIGATION » Indstillinger » GPS-præcision.

GPS og GLONASS

Suunto Traverse Alpha anvender Global Navigation Satellite System (GNSS) til at bestemme din placering. GNSS kan anvende signaler fra både GPS- og GLONASS-satelliter.

Dit ur søger som standard kun efter GPS-signaler. I nogle tilfælde og placeringer rundt omkring i verden kan anvendelse af GLONASS forbedre nøjagtigheden på placeringen. Bemærk dog, at anvendelse af GLONASS bruger mere batteri end anvendelse af GPS alene.

Du kan aktivere eller deaktivere GLONASS når som helst, selv når du registrerer en aktivitet.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du GLONASS:

 1. Hold NEXT nede for at åbne menuen med indstillinger.
 2. Rul til NAVIGATION ved hjælp af START, og åbn med NEXT.
 3. Rul til Indstillinger ved hjælp af LIGHT, og vælg med NEXT.
 4. Rul til GNSS ved hjælp af START, og vælg med NEXT.
 5. Vælg GPS og GLONASS for at aktivere GLONASS. Hvis det allerede er aktiveret, kan du vælge GPS for at deaktivere GLONASS.
 6. Hold NEXT nede for at afslutte.
BEMÆRK:

GLONASS anvendes udelukkende, hvis GPS-præcisionen er indstillet til det bedste. (Se GPS-præcision og strømbesparelse).

Table of Content