Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Traverse Alpha Brugervejledning - 2.1

Seværdigheder

Suunto Traverse Alpha har GPS-navigation, som gør det muligt for dig at navigere til en foruddefineret destination, der er gemt som en seværdighed.

BEMÆRK:

Du kan også gå i gang med at navigere til en seværdighed, når du registrerer en aktivitet (se Registrering af aktiviteter).

Sådan navigeres til en seværdighed:

 1. Tryk på START for at få adgang til startmenuen.
 2. Rul til NAVIGATION med START og tryk på NEXT.
 3. Rul til Seværdigheder ved hjælp af LIGHT, og tryk på NEXT.
 4. Rul til den ønskede seværdighed ved hjælp af START eller LIGHT og vælg med NEXT.
 5. Tryk på NEXT igen for at vælge Navigere. Hvis du bruger kompasset for første gang, skal du kalibrere det (se Kalibrering af kompas). Når kompasset er aktiveret, begynder uret at søge efter et GPS-signal. Al navigation registreres. Hvis dit ur har mere end en sportstilstand, bliver du bedt om at vælge en.
 6. Begynd at navigere til seværdigheden.

Uret viser brødkrummedisplayet, som angiver din placering og seværdighedens placering.

Ved at trykke på VIEW kan du få adgang til yderligere vejledning:

 • afstand og retning til en seværdighed i en lige linje
 • afstand til en seværdighed og forventet tid undervejs (ETE) ud fra din aktuelle hastighed,
 • forskel mellem din aktuelle højde og seværdighedens højde

navigating POI Traverse

Når du står stille eller bevæger dig langsomt (< 4 km/t) viser uret retningen til seværdigheden (eller mellemstation, hvis du navigerer på en rute) på baggrund af kompaspejlingen.

Når du bevæger dig (> 4 km/t) viser uret retningen til seværdigheden (eller mellemstation, hvis du navigerer på en rute) på baggrund af GPS.

Retningen til bestemmelsesstedet, eller pejlingen, vises med en tom trekant. Bevægelsesretningen angives med ubrudte linjer øverst i displayet. Når du justerer disse to ind efter hinanden, bevæger du dig i den rigtige retning.

navigating POI moving Traverse

Kontrol af din placering

Suunto Traverse Alpha gør det muligt for dig at se koordinaterne for din aktuelle placering ved hjælp af GPS.

Sådan kontrollerer du din placering:

 1. Tryk på START for at få adgang til startmenuen.
 2. Rul til NAVIGATION med START og tryk på NEXT.
 3. Rul til Sted med LIGHT og tryk på NEXT.
 4. Tryk på NEXT for at vælge Aktuel.
 5. Når uret er aktiveret, begynder enheden at søge efter et GPS-signal og viser GPS fundet, når den har fundet signalet. Derefter vises dine aktuelle koordinater i displayet.
TIP:

Du kan også kontrollere din placering, mens du er ved at registrere en aktivitet ved at holde NEXT nede for at få adgang til NAVIGATION i menuen med indstillinger eller ved at trykke på START, når du er i brødkrummedisplayet.

Tilføjelse af en seværdighed

Suunto Traverse Alpha kan du gemme din aktuelle placering som en seværdighed.

Du kan gemme op til 250 seværdigheder i uret.

Når du tilføjer en seværdighed, skal du vælge en IP-type (ikon) og et IP-navn fra en foruddefineret liste.

Sådan gemmes en seværdighed:

 1. Tryk på START for at få adgang til startmenuen.
 2. Rul til NAVIGATION med START og tryk på NEXT.
 3. Rul til Sted med LIGHT og tryk på NEXT.
 4. Vælg Aktuel eller vælg Definere for manuelt at ændre længde- og breddegradsværdier.
 5. Tryk på START for at gemme placeringen.
 6. Vælg et passende navn til placeringen. Rul igennem de mulige navne ved hjælp af START eller LIGHT. Rul igennem de mulige navne ved hjælp af NEXT.
 7. Tryk på START for at gemme seværdigheden.
BEMÆRK:

Ved at holde VIEW nede i længere tid under registrering af en jagt- eller fiskeriaktivitet vises foretrukne, aktivitetsspecifikke seværdigheder. Vælg VIS ALLE for at se hele listen.

TIP:

Du kan hurtigt gemme din aktuelle placering som en seværdighed ved at holde VIEW nede. Dette kan gøre fra et vilkårligt display, når der ikke registreres en aktivitet.

Sletning af seværdigheder

Du kan slette en seværdighed direkte i uret.

Sådan slettes en seværdighed:

 1. Tryk på START for at få adgang til startmenuen.
 2. Rul til NAVIGATION med START og tryk på NEXT.
 3. Rul til Seværdigheder med LIGHT og tryk på NEXT.
 4. Rul til den seværdighed, du ønsker at slette med START eller LIGHT og vælg med NEXT.
 5. Rul til Slet med START og tryk på NEXT.
 6. Tryk på START for at bekræfte.

Table of Content