Movescount

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

Movescount

Movescount

Suunto Movescount je váš bezplatný osobný denník a online športová komunita, ktorá ponúka bohatý výber nástrojov na organizovanie každodenných aktivít a na vytváranie pútavých príbehov o cvičení. Suunto Movescount môžete používať na podrobné zobrazovanie zaznamenaných aktivít a prispôsobenie hodiniek tak, aby spĺňali vaše potreby.

TIP:

Pripojte sa na webovú lokalitu Suunto Movescount, aby ste získali softvérové aktualizácie pre zariadenie Suunto Traverse Alpha.

Môžete prenášať údaje z hodiniek na webovú lokalitu Suunto Movescount pomocou kábla USB a počítača, alebo pomocou rozhrania Bluetooth a aplikácie Suunto Movescount App (pozri Mobilná aplikácia Movescount).

Ak ste to ešte neurobili, zaregistrujte si bezplatný účet na webovej lokalite Suunto Movescount.

Registrácia na webovej lokalite Suunto Movescount:

  1. Prejdite na lokalitu www.movescount.com.
  2. Vytvorte si účet.

Ak používate počítač a kábel USB dodaný s hodinkami, je potrebné si nainštalovať aplikáciu Moveslink, aby ste mohli prenášať údaje.

Postup inštalácie aplikácie Moveslink:

  1. Prejdite na adresu www.movescount.com/moveslink.
  2. Prevezmite, nainštalujte a otvorte najnovšiu verziu aplikácie Moveslink.
  3. Pripojte hodinky k počítaču dodaným káblom USB.