Úprava nastavení

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

Úprava nastavení

Úprava nastavení

Nastavenia športových hodiniek Suunto Traverse Alpha môžete zmeniť priamo v hodinkách prostredníctvom webovej lokality Movescount alebo priebežne pomocou aplikácie Suunto Movescount (pozrite si časť Mobilná aplikácia Movescount).

Zmena nastavení v hodinkách:

  1. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.

enter options

  1. Tlačidlami START a LIGHT prechádzajte položkami ponuky.
  2. Stlačením tlačidla NEXT otvorte nastavenie.
  3. Stláčaním tlačidiel START a LIGHT upravte hodnoty nastavenia a potvrďte tlačidlom NEXT.

change settings Traverse

  1. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo BACK LAP, ak chcete ukončiť, podržte stlačené tlačidlo NEXT.