Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Terms and conditions of sale ("Sales Terms")

Version 2018-1; Offentliggjort og gældende pr. 21. marts 2018.

Disse Betingelser er gældende for aftaler om salg af varer indgået mellem med enhver forbruger, der ønsker at foretage et køb af SUUNTO-produkter (”Produkt” eller ”Produkter”) fra www.suunto.com/da-DK (”Onlinebutikken”) og Amer Sports Danmark ApS, et dansk selskab registreret under nr. 11 98 08 99, med hovedkvarter beliggende på Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal, Denmark (I det følgende samlet benævnt “SUUNTO”, “vi” eller “os”).

1. Om Betingelserne

Disse Betingelser gælder udelukkende for køb foretaget i Onlinebutikken.

Vi forbeholder os retten til at revidere og ændre Betingelserne til enhver tid. Ikrafttrædelsestidspunktet vil fremgå ovenfor. Enhver ændring i Betingelserne vil være gældende for bestillinger, der afgives på eller efter ikrafttrædelsesdatoen.

VED AT AFGIVE EN BESTILLING PÅ PRODUKTER ACCEPERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE BETINGELSER.

2.  Bestilling

Vi gør opmærksom på, at bestillinger udelukkende kan foretages af forbrugere. Vi accepterer derfor ikke bestillinger afgivet af selskaber, foreninger, selvstændige erhvervsdrivende eller andre juridiske enheder.

For at kunne købe Produkter skal du:

  • afgive dit navn og adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger og anden nødvendig information;
  • være fyldt 18 år;

Såfremt du opretter en konto med personligt brugernavn og kodeord, skal du til enhver tid sørge for at beskytte dit kodeord og ikke oplyse det til andre, da du hæfter personligt for ethvert køb, der er foretaget ved brug af dit brugernavn og kodeord.

3.  Behandling af Bestilling og Aftaleindgåelse

Du accepterer hermed, at din bestilling alene er et tilbud til os om at købe Produkterne angivet i din bestilling i overensstemmelse med Betingelserne. Enhver bestilling skal accepteres af os.

Når vi har modtaget din bestilling – og forudsat at vi accepterer denne – sender vi dig en ordrebekræftelse pr. e-mail, der indeholder dit bestillingsnummer og speficikation af de Produkter, som du har bestilt, samt et eksemplar af Betingelserne.

Kontrakten er indgået, når du modtager ordrebekræftelsen pr email.

Ordrebekræftelsen er dit bevis for købet, og vi anbefaler derfor, at du gemmer denne, idet vi ikke gemmer genpart af bekræftelsen.

4. Priser, Fragt- og Transportomkostninger og Afgifter

 Prisen for et Produkt vil være prisen, som er gældende på tidspunktet for afgivelsen af bestillingen og vil fremgå af ordrebekræftelsen.

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre priserne uden varsel. Prisstigninger vil kun være gældende for bestillinger afgivet efter tidspunktet for ændringen.

Prisen for Produker er inklusiv moms og andre gældende skatter og afgifter, dog således at eventuelle fragt- og transportomkostninger ikke er inkluderet.

Særskilte omkostninger for fragt og transport samt den dertil knyttede moms og øvrige afgifter vil fremgå af ordrebekræftelsen.

I tilfælde af, at visse omkostninger ikke med rimelighed kan opgøres inden indgåelsen af kontrakten, vil du blive informeret om den måde, hvorpå den samlede pris vil blive beregnet.

5. Levering

Følgende betingelser er gældende for vores levering af Produkter i Danmark:

Vi leverer ikke til:

Postboks-adresser,

Hoteller og hostels,

Fænglser og

Færøerne og Grønland.

Følgende leveringsmuligheder tilbydes:

Standard: anslåede leveringstid på 3 til 4 hverdage
Express: anslåede leveringstid på 1 til 2 hverdage

Leveringstiden og den valgte type af levering vil blive bekræftet i ordrebekræftelsen.

Leveringstiden vil ikke overstige 30 dage, medmindre du særskilt accepterer et senere leveringstidspunkt.

Hvis du bestiller individuelt tilpassede Produkter, vil fremstillingstiden for sådanne Produkter blive lagt oven i leveringstiden for den valgte type af levering.

Såfremt du uberettiget udsætter eller undlader at modtage levering efter vi har meddelt dig, at vi har forsøgt at levere de bestilte Produkter til dig, eller såfremt du har angivet en forkert leveringsadresse, hvilket resulterer i en mislykket levering, vil den pågældende levering blive returneret til os. Hvis der fortsat ikke er sket levering af Produkterne inden for syv (7) hverdage efter det første forsøg på levering, og Produkterne bliver returneret til os som ikke-leverede, er vi berettiget til at bringe aftalen til ophør og refundere købesummen i overensstemmelse med bestemmelserne under pkt. 9.

Vi er ikke ansvarlige for forsinket levering eller manglende opfyldelse af aftalen hvis forsinkelsen eller manglen skyldes forhold, der ligger uden for vores kontrol, herunder, men ikke begrænset til, i tilfælde, hvor forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes force majure, herunder blandt andet krigshandlinger, terrorisme, strejker, national eller lokal undtagelsestilstand, driftssvigt i transportfaciliteter, strøm- eller forsyningsafbrydelser, jordskælv eller andre former for naturkatastrofer.

Vi opfordrer dig til at undersøge den modtagne leveringspakke og de modtagne Produkter indenfor fjorten (14) dage efter de er leveret til dig og til at undersøge disses stand og at indholdet af den modtagne levering er komplet. I tilfælde af beskadiget eller manglende Produkter, bedes du venligst kontakte Kundeservice.

6. Udsolgte produkter

Vi garanterer ikke at ethvert produkt i Onlinebutikken er på lager og kan leveres.

Medmindre vi har accepteret din ordre, vi er berettiget til uden forudgående varsel og uden ansvar og hæftelse at ændre eller ophøre med at udbyde ethvert Produkt.

7. Kompatabilitet og Produktinformation

Når du bestiller Produkter, beder vi dig venligst sikre dig, at Produkterne, som du køber, har egneskaber, der er forenelige med den påtænkte brug. Du bedes derfor venligst benytte Onlinebutikken som dit afsluttende og afgørende referencepunkt til brug for at afgøre varernes kompatibilitet. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem indholdet af Onlinebutikken og indholdet af enhver anden hjemmeside (såvel som enhver anden informationskilde) vil oplysninger om Produkternes kompatabilitet, som anført i Onlinebutikken på tidspunktet for købet have forrang. 

8. Betaling

Betaling kan ske med Visa/Mastercard/Paypal/ bankoverførsel.

Enhver betaling vil blive underlagt et sikkerhedstjek. Som følge heraf vil vores serviceafdeling muligvis kontakte dig for at få bekræftet bestillingsinformation og -detaljer, såsom den oplyste adresse samt bevis for, at personen, som Produkterne skal leveres til, bor på adressen, hvortil der skal ske levering.

9. Returnering og Tilbagebetaling

Vi gør opmærksom på, at vi udelukkende håndterer returneringer og tilbagebetalinger for Produkter, som er købt i Onlinebutikken.

Fortrydelsesret: Hvis du som forbruger har købt Produkter til eget privat brug og ønsker at gøre din fortrydelsesret gældende og returnere Produkterne, er du velkommen hertil, såfremt du udfylder returformularen online på https://webshop.suunto.com/dk/return senest 15 dage efter, at du har modtaget Produkterne.

Såfremt dit køb omfatter flere Produkter, vil din fortrydelsesret skulle gøres gældende senest 15 dage efter dagen, hvor du har modtaget det sidste af Produkterne.

For at kunne udøve din fortrydelsesret og returnere produkterne, henvises til den returformular, som du modtog sammen med din pakke og afslut proceduren på https://webshop.suunto.com/dk/return som står beskrevet på returformularen. Alternativt kan du returnere annulleringsformularen, der er vedhæftet som bilag 1, eller kontakt vores Kundeservice.

Du hæfter for eventuelle forringelser af Produkternes værdi, som skyldes anden behandling af Produkterne, end hvad der nødvendigt for at fastslå Produkternes art, egenskaber og den måde de fungerer på.

VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT FORTRYDELSESRETTEN IKKE KAN UØVES FOR SÅ VIDT ANGÅR ETHVERT PRODUKT, SOM ER BLEVET INDIVIDUELT TILPASSET,

Når vi har modtaget din returformular online og valideret din anmodning om returnering, vil vi sende dig en bekræftelse pr. e-mail.

Du er herefter forpligtet til at afsende eller aflevere de leverede Produkter til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra det tidspunkt, hvor du har givet os meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten.

Du skal selv afholde omkostningerne forbundet med returnering af Produkterne.

Returneringsprocedure:

En Returformular er vedlagt i din forsendelse, og kan ligeledes findes i Onlinebutikken. Enhver form for tilbehør, manualer og gratis gaver, der medfulgte, skal også returneres. I tilfælde, hvor et Produkt er købt som del af en sammensat Produktpakke, skal samtlige af disse Produkter returneres.

Du bedes venligst behandle Produkterne forsvarligt og returnere dem i samme stand, som de blev leveret til dig i. Du bedes venligst indpakke Produkterne behørigt og forsvarligt og samtidig sikre dig, at både returneringskoden og dit ordrenummer fremgår tydeligt og læsbart udenpå pakken. For at sikre hurtig og sikker returnering opfordrer vi dig til at følge de anførte returneringsinstrukser.

Vi refunderer den pris, du har betalt for Produktet (erne) plus den oprindelige forsendelsesomkostning inden for 2 dage efter modtagelsen af de returnerede produkter på vores lager Såfremt du har valgt ekspreslevering, vil der kun blive refunderet leveringsomkostninger svarende til standardlevering. Refusionen vil blive bekræftet pr. e-mail.

Refusion vil ske ved hjælp af samme betalingsmetode, som du anvendte ved indbetaling af købesummen.

Såfremt du returnerer Produkter, 1) som du ikke er berettiget til at returnere, 2) som ikke er i deres oprindelige og ubeskadiget stand, 3) hvor samtlige Produkter ikke medfølger, eller såfremt du på anden vis har ikke har udvist tilstrækkelig omhu i forbindelse med håndteringen af Produkterne og returneringen heraf, forbeholder vi os retten til - i henhold til gældende lov - at afvise at refundere købesummen eller til at modregne heri rimelige reparationsomkostninger eller andre lignende direkte omkostninger, som vi er blevet påført.

Øvrige returneringer: Hvis de modtagne Produkter ikke stemmer overens med dem, som du har bestilt, eller hvis leveringen er ufuldstændig eller beskadiget under transporten, beder vi dig venligst kontakte vores Kundeservice med det samme pr. e-mail eller telefon for hjælp.

10. Garanti og Rettigheder

Vi yder produktgaranti i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

Vores garantipolitik for Produkter er specificeret på vores hjemmeside, under punktet Garantivilkår.

VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT DISSE GARANTIVILKÅR IKKE ÆNDRER, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ANNULLERER NOGEN AF DE RETTIGHEDER, SOM DU HAR I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING (OG AT DEN IKKE SKAL TAGES TIL UDTRYK HERFOR). 

Hvis du mener, at du er berettiget til service i henhold til garanti, beder vi dig venligst kontakte vores Kundeservice.

11. Persondata

Brugen af dine persondata er underlagt bestemmelserne i Privacy Policy, der er tilgængelig på vores hjemmeside, og de yderligere bestemmelser, der fremgår af disse Betingelser. Køb af Produkter i Onlinebutikken kræver, at du accepterer privacy policy og behandlingen af persondata som beskrevet i den nævnte Privacy Policy.

Vi vil drage omsorg for, at dine bestillings- og betalingsoplysninger forbliver fortrolige, men vi kan ikke (bortset fra tilfælde, hvor vi har udvist grov uagtsomhed) holdes ansvarlige for og hæfter således ikke for nogen former for tab, som du måtte lide, hvis tredjemand skaffer sig uberettiget adgang til nogen former for data, som du har afgivet som led i dit besøg eller din bestilling på hjemmesiden.

12. Ansvarsbegrænsning

Disse Betingelser fastlægger fuldt ud vores forpligtelser og ansvar i relation til leveringen af Produkterne. Med respekt af gældende lov fraskriver vi os hermed enhver form for garanti, såvel direkte som indirekte, af nogen art, og enhver betingelse eller andre vilkår udover dem, som udtrykkelig er indeholdt i disse Betingelser. Vi er i særdeleshed ikke har ansvarlige for, at Produkterne kan anvendes til de af dig påtænkte formål medmindre du har informeret os om sådanne formål på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten, og vi har accepteret dem.

Selvom vi foretager rimelige bestræbelser på at sikre nøjagtigheden af enhver type af information, som vi angiver i Onlinebutikken, garanterer vi ikke, at Onlinebutikken lever op til dine krav eller ikke vil være udsat for afbrydelser, fungere rettidigt og fejlfrit, at fejl vil blive rettet eller at hjemmesiden eller serveren, som gør hjemmesiden tilgængelig, er fri for virus eller bugs eller repræsenterer den fulde funktionalitet, nøjagtighed og/eller pålidelighed af Onlinebutikken. Vi er ikke ansvarlige for og hæfter således ikke for nogen form for tab af indhold eller materiale uploaded eller overført via Onlinebutikken.

Vi er ikke erstatningsansvarlige - hverken i eller uden for kontrakt eller på anden vis – for tab vedrørende overskud, kontrakter, forretning eller forventede besparelser, tab af data, tab af goodwill eller omdømme, eller enhvert andet indirekte tab, uanset hvordan det er opstået.

Det bemærkes dog, at intet i dette afsnit påvirker dine rettigheder i henhold til gældende ret, og at intet i disse Betingelser skal udelukke eller begrænse ansvar, som ikke lovligt kan begrænses eller udelukket i henhold til gældende lov, inklusiv, men ikke begrænset til, ansvar som følge af dødsfald eller personskade, som skyldes uagtsomhed eller svig.  

13. Generelt

Onlinebutikken må alene benyttes til lovlige formål og på lovlig vis. Du accepterer at overholde gældende lov og regulering i relation til Onlinebutikken og i relation til enhver transaktion gennemført i eller via Onlinebutikken.

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse Betingelser bliver erklæret ugyldige, ulovlige eller uden retskraft, skal sådanne bestemmelser opretholdes i videst mulig omfang i henhold til gældende lov, og gyldigheden, lovligheden og retskraften for de resterende bestemmelser i disse Betingelser skal ikke på nogen måde være påvirket heraf.

I forbindelse med køb fra Onlinebutikken vil vi kommunikere elektronisk ved fremsendelse af e-mail eller anden elektronisk postform.

DET BEMÆRKES, AT INTET I DISSE BETINGELSER PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL PRÆCEPTIV LOVGIVNING, OG AT INTET I DISSE BETINGELSER SKAL UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE ANSVAR, SOM IKKE LOVLIGT KAN BEGRÆNSES.

14. Kundeservice

Vores Kundeservice vil hjælpe dig med alle spørgsmål, der relaterer sig til Onlinebutikken. Du kan kontaktes os enten pr. e-mail eller telefon i tidsrummet mandag – fredag mellem kl. 09.00 – 17.00, med undtagelse af helligdage.

Telefonnummer: +44 20 360 805 34

15. Lovvalg

Disse Betingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.