ล็อคปุ่ม

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Inhaltsverzeichnis

ล็อคปุ่ม

กดปุ่มing BACK LAP ค้างเพื่อล็อคและปลดล็อคปุ่ม

button lock Traverse

คุณจะเปลี่ยนการล็อคปุ่มในการตั้งค่านาฬิกา ภายใต้ GENERAL (ทั่วไป) » Tones/display (โทน/การแสดงผล) » Button lock (ล็อคปุ่ม)

คุณมีตัวเลือกการล็อคปุ่ม Suunto Traverse Alpha สองแบบ:

  • Actions only (แอ็คชั่นเท่านั้น): เริ่มต้น และเมนูตัวเลือกถูกล็อค
  • All buttons (ทุกปุ่ม): ทุกปุ่มถูกล็อค ไฟพื้นหลังสามารถเปิดใช้งานในโหมด Night (กลางคืน)
เคล็ดลับ:

เลือก Actions only (แอ็คชั่นเท่านั้น) การตั้งค่าล็อคปุ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นหรือการหยุดบันทึกโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อปุ่ม BACK LAP และSTART ถูกล็อค คุณจะยังเปลี่ยน การแสดงผลได้โดย กด NEXT และมุมมองโดยกด VIEW