Χρήση της λειτουργίας υψομετρητή και βαρομέτρου

Suunto Essential Οδηγίες χρήσης -

Inhaltsverzeichnis

Χρήση της λειτουργίας υψομετρητή και βαρομέτρου

Χρήση της λειτουργίας υψομετρητή και βαρομέτρου

Στη λειτουργία Alti & Baro μπορείτε να προβάλλετε το τρέχον υψόμετρο, τη βαρομετρική πίεση ή το βάθος κατά την κατάδυση με μάσκα και αναπνευστήρα. Προσφέρει τέσσερα προφίλ: automatic, altimeter, barometer και depth meter (ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση προφίλ). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες προβολές ανάλογα με το προφίλ που έχετε ενεργοποιήσει στη λειτουργία Alti & Baro.

Using altibaro mode core