การชาร์จแบตเตอรี่

Suunto Traverse คู่มือการใช้งาน - 2.0

Inhaltsverzeichnis

การชาร์จแบตเตอรี่

ระยะเวลาในการชาร์จครั้งหนึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการที่ Suunto Traverse ถูกนำมาใช้และในสภาวะใด เช่น ขณะอุณหภูมิต่ำ จะลดระยะเวลาของการชาร์จหนึ่งครั้ง ตามปกติ ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

หมายเหตุ:

ในกรณีที่มีความผิดปกติของการลดความจุลงอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่มีข้อบกพร่อง การรับประกันของ Suunto จะครอบคลุมถึงเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเวลาหนึ่งปีหรือการชาร์จสูงสุด 300 ครั้งแล้วแต่ว่าจะถึงส่วนไหนก่อน

ไอคอนแบตเตอรี่แสดงระดับประจุของแบตเตอรี่ เมื่อระดับประจุแบตเตอรี่น้อยกว่า 10% ไอคอนแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นเวลา 30 วินาที เมื่อระดับประจุแบตเตอรี่น้อยกว่า 2% ไอคอนแบตเตอรี่จะกะพริบอย่างต่อเนื่อง

charge level indicator

เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลงต่ำมากในช่วงการบันทึก นาฬิกาจะหยุดและจัดเก็บการบันทึก นาฬิกาจะยังสามารถแสดงเวลาได้ แต่มีจะปิดการใช้งานปุ่ม

ชาร์จแบตเตอรี่โดยต่อสาย USB ที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือชาร์จด้วยที่ชาร์จกับปลั๊กไฟแบบ USB ที่เข้ากันได้ ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดแล้ว

เคล็ดลับ:

คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาการแก้ไขจีพีเอสในระหว่างการบันทึกเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ดูที่ ความแม่นยำของ GPS และการประหยัดพลังงาน