Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | HALLO WINTER 2021 | KOSTENLOSE RETOUREN 

Suunto 9 Používateľská príručka - 2.0

 • Formáty polohy

Formáty polohy

Formát polohy je spôsob, akým je poloha GPS zobrazená v hodinkách. Všetky formáty sa vzťahujú k rovnakému miestu, sú iba vyjadrené inými spôsobmi.

Formát polohy môžete zmeniť v nastaveniach hodiniek v časti Navigation (Navigácia) » Position format (Formát polohy).

Zemepisná šírka/dĺžka je najbežnejšie používaná sieť a má tri rôzne formáty:

 • WGS84 Hd,d°
 • WGS84 Hd°m,m'
 • WGS84 Hd°m's,s

Ďalšie bežné dostupné formáty polohy zahŕňajú:

 • UTM (Universal Transverse Mercator) poskytuje dvojrozmernú prezentáciu horizontálnej pozície.
 • MGRS (Military Grid Reference System) je rozšírenie UTM a obsahuje označovač zóny siete, identifikátor pre 100 000 metrov štvorcových a číselné označenie polohy.

Suunto 9 podporuje aj tieto miestne formáty polohy:

 • BNG (Veľká Británia)
 • ETRS-TM35FIN (Fínsko)
 • KKJ (Fínsko)
 • IG (Írsko)
 • RT90 (Švédsko)
 • SWEREF 99 TM (Švédsko)
 • CH1903 (Švajčiarsko)
 • UTM NAD27 (Aljaška)
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (Nový Zéland)
POZNÁMKA:

Niektoré formáty polohy nie je možné používať v oblastiach na sever od 84° severnej šírky a na juh od 80° južnej šírky alebo mimo krajiny, pre ktorú sú určené. Ak sa nachádzate mimo povolenej oblasti, súradnice vašej polohy sa na hodinkách nezobrazia.

Inhaltsverzeichnis