Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | HALLO WINTER 2021 | KOSTENLOSE RETOUREN 

Suunto 9 Používateľská príručka - 2.0

Merače

Hodinky sú vybavené stopkami a odpočítavacím časovačom na základné meranie času. Na ciferníku otvorte spúšťač a prejdite nahor, kým neuvidíte ikonu časovača. Klepnutím na ikonu alebo stlačením stredného tlačidla otvorte displej časovača.

Stopwatch icon

Pri prvom otvorení displeja sa zobrazia stopky. Potom si zariadenie zapamätá, čo ste použili naposledy – stopky alebo odpočítavací časovač.

Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvorte ponuku skratiek Set timer (Nastavenie časovača), kde môžete zmeniť nastavenia časovača.

Stopky

Stopky spustíte stlačením stredného tlačidla.

Stopwatch Spartan

Ďalším stlačením stredného tlačidla stopky zastavíte. Stopky obnovíte ďalším stlačením stredného tlačidla. Stopky vynulujete stlačením dolného tlačidla.

Stopwatch pause resume

Z časovača odídete potiahnutím doprava alebo podržaním stlačeného stredného tlačidla.

Odpočítavací časovač

Keď sa zobrazuje časovač, ťahaním hore alebo stlačením dolného tlačidla otvorte ponuku skratiek. Odtiaľ môžete zvoliť vopred definovaný čas odpočítavania alebo vytvoriť vlastný čas odpočítavania.

Countdown options Spartan

Stredným a dolným tlačidlom môžete zastaviť a obnoviť časovač podľa potreby.

Z časovača odídete potiahnutím doprava alebo podržaním stlačeného stredného tlačidla.

Inhaltsverzeichnis