Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | HALLO WINTER 2021 | KOSTENLOSE RETOUREN 

Suunto 9 Používateľská príručka - 2.0

  • Riadenie nabitia batérie

Riadenie nabitia batérie

Hodinky Suunto 9 sú vybavené systémom riadenia nabitia batérie, ktorý používa inteligentnú technológiu batérií na zabezpečenie toho, že v hodinkách sa nevybije batéria práve vtedy, keď ich potrebujete najviac.

Skôr než začnete zaznamenávať cvičenie (pozri Zaznamenanie cvičenia), môžete vidieť odhadovanú zostávajúcu výdrž batérie v aktuálnom režime batérie.

Battery Exercise S9

Existujú tri vopred definované režimy batérie; Performance (predvolený), Endurance a Ultra. Pri zmene týchto režimov sa zmení výdrž batérie, no aj výkon hodiniek.

POZNÁMKA:

Predvolene sa režim Ultra vypne pre každé sledovanie srdcovej frekvencie (na zápästí aj na hrudníku). Ak chcete aktivovať sledovanie srdcovej frekvencie (v režime Ultra), prejdite na Options pod indikátorom spustenia.

Na úvodnom displeji môžete ťuknutím na položky Options » Battery mode zmeniť režimy batérií a vidieť, ako jednotlivé režimy ovplyvňujú výkon hodiniek.

Battery Modes S9

TIP:

Režim batérie môžete rýchlo zmeniť aj na úvodnom displeji stlačením horného tlačidla.

Okrem týchto troch vopred definovaných režimov batérie si môžete vytvoriť aj vlastný režim batérie s vlastnými nastaveniami. Vlastný režim je špecifický pre príslušný športový režim a umožňuje vytvoriť si vlastný režim batérie pre každý športový režim.

POZNÁMKA:

Ak počas cvičenia začnete navigovať alebo používať navigačné údaje ako odhadovaný čas príchodu (ETA), GPS prejde na možnosť Best bez ohľadu na režim batérie.

Upozornenia týkajúce sa batérie

Okrem režimov batérie vaše hodinky používajú inteligentné pripomenutia zabezpečujúce, aby ste mali dostatočnú výdrž batérie pre svoje ďalšie dobrodružstvo. Niektoré pripomenutia vychádzajú napríklad z histórie vašej aktivity. Upozornenie dostanete napríklad aj vtedy, keď hodinky zistia, že pri zaznamenávaní aktivity sa rýchlo míňa batéria. Automaticky odporučia prechod na iný režim batérie.

Battery Warning S9

Hodinky vás upozornia, keď výdrž batérie klesne na 20 %, a potom znovu, keď klesne na 10 %.

Inhaltsverzeichnis