Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | KOSTENLOSE RETOUREN | DER SUUNTO CUSTOMIZER IS ZURÜCK

Suunto 9 Používateľská príručka - 2.0

  • Zamknutie tlačidiel a obrazovky

Zamknutie tlačidiel a obrazovky

Počas zaznamenávania cvičenia môžete zamknúť tlačidlá podržaním stlačeného pravého dolného tlačidla. Po zamknutí nie je možné vykonávať žiadne činnosti vyžadujúce stlačenie tlačidla (zaznamenávať medzičasy, pozastaviť/ukončiť cvičenie atď.), je však možné posúvať zobrazenia displejov a ak je podsvietenie v automatickom režime, stlačením ľubovoľného tlačidla ho môžete zapnúť.

Ak chcete všetko odomknúť, znovu podržte stlačené pravé dolné tlačidlo.

Ak nezaznamenávate tréning, obrazovka sa zamkne a stmavne po minúte nečinnosti. Na aktivovanie obrazovky stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Po období nečinnosti obrazovka prejde do režimu spánku (bude prázdna). Pri akomkoľvek pohybe sa obrazovka znovu zapne.

Inhaltsverzeichnis