Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | HALLO WINTER 2021 | KOSTENLOSE RETOUREN 

Suunto 9 Používateľská príručka - 2.0

  • Aplikácia Suunto

Aplikácia Suunto

Prostredníctvom aplikácie Suunto sa obohatia vaše zážitky s hodinkami Suunto 9. Spárujte hodinky s mobilnou aplikáciou a synchronizujte ich so svojimi aktivitami, dostávajte oznámenia z mobilného telefónu, podrobné informácie a ďalšie údaje.

POZNÁMKA:

Ak je aktivovaný letový režim, párovanie sa nedá vykonať. Pred párovaním vypnite letový režim.

Spárovanie hodiniek s aplikáciou Suunto:

  1. Rozhranie Bluetooth musí byť zapnuté. V ponuke nastavení prejdite na položku Connectivity » Discovery a ak nie je aktivovaná, aktivujte ju.
  2. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Suunto do kompatibilného mobilného zariadenia z obchodu iTunes App Store, Google Play alebo ďalších obľúbených obchodov s aplikáciami v Číne.
  3. Spustite aplikáciu Suunto a zapnite rozhranie Bluetooth, ak ešte nie je zapnuté.
  4. Klepnite na ikonu hodiniek v ľavom hornom rohu obrazovky aplikácie a potom klepnutím na tlačidlo „PAIR“ (Spárovať) spárujte hodinky.
  5. Overte spárovanie zadaním kódu zobrazeného na hodinkách v aplikácii.
POZNÁMKA:

Niektoré funkcie vyžadujú internetové pripojenie cez Wi-Fi alebo mobilnú sieť. Operátor môže účtovať poplatok za dátové prenosy.

Inhaltsverzeichnis