Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | HALLO WINTER 2021 | KOSTENLOSE RETOUREN 

Suunto 9 Používateľská príručka - 2.0

Ikony

Hodinky Suunto 9 používajú tieto ikony:

icon airplane modeLetový režim
icon altitudeNadmorská výška (platí len pre verziu s barometrom)
icon alt diffRozdiel nadmorskej výšky (platí len pre verziu s barometrom)
icon ascentStúpanie (platí len pre verziu s barometrom)
icon backSpäť; návrat do ponuky
Low BatteryStav batérie
icon-lockZámok tlačidiel
icon cadenceKadencia
icon calibrate compassKalibrácia (kompasu)
icon caloriesKalórie
icon nav locationAktuálna poloha (navigácia)
icon chargingNabíjanie
icon descentKlesanie (platí len pre verziu s barometrom)
icon distanceVzdialenosť
icon durationTrvanie
icon EPOCEPOC
icon estimated VO2Odhadované VO2
icon exercise SpartanCvičenie
icon failureChyba
icon flat timeČas po rovine
icon GPS acquiredZískané informácie GPS
icon headingKurz (navigácia)
icon heart rateSrdcová frekvencia
icon HR acquiredSignál zo zariadenia Wrist HR získaný
HR-belt-IconSignál zo zariadenia Chest HR získaný
icon incoming callPrichádzajúci hovor
icon logbookZáznamník
icon low batterySlabá batéria
icon notificationSpráva/oznámenie
icon missed callNeprijatý hovor
icon navigationNavigácia
icon paceTempo
icon POD acquiredZískaný signál zo zariadenia POD
icon powerPOD acquiredzískaný signál zo zariadenia Power POD
icon PTEMaximálny tréningový účinok
icon recovery timeČas zotavenia
icon stepsKroky
icon stopwatchStopky
icon stroke rateRýchlosť záberov (plávanie)
icon successÚspech
icon SWOLFSWOLF
icon syncingSynchronizácia
icon settings SpartanNastavenia
Icon TraningTréning
icon temperatureTeplota
Storm Alarm baro ultraVýstraha pred búrkou (platí len pre verziu s barometrom)
Barometer ultra baroBarometer (platí len pre verziu s barometrom)

Inhaltsverzeichnis