Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | HALLO WINTER 2021 | KOSTENLOSE RETOUREN 

Suunto 9 Používateľská príručka - 2.0

  • Optické meranie srdcovej frekvencie

Optické meranie srdcovej frekvencie

Optické meranie srdcovej frekvencie na zápästí je jednoduchý a pohodlný spôsob sledovania srdcovej frekvencie. Ak chcete získať najlepšie výsledky, majte na pamäti faktory, ktoré môžu ovplyvniť meranie srdcovej frekvencie:

  • Hodinky musíte mať priamo na koži. Medzi snímačom a kožou nesmie byť žiadne oblečenie, ani tenké.
  • Je možné, že hodinky bude treba umiestniť mierne vyššie smerom k lakťu, než ako sa nosia bežné hodinky. Snímač sníma prietok krvi cez tkanivo. Čím viac tkaniva dokáže nasnímať, tým je výsledok presnejší.
  • Pohyby ruky a sťahovanie svalov, napríklad uchopenie tenisovej rakety, môžu ovplyvniť presnosť nameraných hodnôt snímača.
  • V prípade nízkej srdcovej frekvencie nemusí snímač dokázať poskytovať stabilné hodnoty. Krátke zahriatie pár minút pred spustením zaznamenávania môže pomôcť.
  • Pigmentácia pokožky a tetovanie môžu blokovať svetlo a v takom prípade hodnoty z optického snímača nemusia byť spoľahlivé.
  • Optický snímač nemusí poskytovať presné hodnoty srdcovej frekvencie pri plaveckých činnostiach.
  • Ak požadujete vyššiu presnosť a rýchlejšiu odozvu na zmeny srdcovej frekvencie, odporúčame používať kompatibilný hrudný snímač srdcovej frekvencie, ako je napríklad Suunto Smart Sensor.
VAROVANIE:

Technológia optického snímača srdcovej frekvencie nie je v súčasnosti taká presná a spoľahlivá ako meranie srdcovej frekvencie z hrude. Skutočná srdcová frekvencia môže byť vyššia alebo nižšia ako hodnota z optického snímača.

Inhaltsverzeichnis