Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | HALLO WINTER 2021 | KOSTENLOSE RETOUREN 

Suunto 9 Používateľská príručka - 2.0

  • Úprava nastavení

Úprava nastavení

Nastavenia hodiniek môžete upraviť priamo v hodinkách.

Úprava nastavenia:

  1. Potiahnite nadol, kým sa nezobrazí ikona nastavení; a klepnite na ňu.

Settings icon Spartan

  1. Ťahaním nahor alebo nadol alebo stláčaním horného a dolného tlačidla prechádzajte v ponuke nastavení.

Settings menu Spartan

  1. Vyberte nastavenie klepnutím na názov nastavenia alebo stlačením stredného tlačidla, keď je nastavenie zvýraznené. Vráťte sa do ponuky potiahnutím doprava alebo výberom možnosti Back.
  2. Pri nastaveniach s rozsahom hodnôt zmeníte hodnotu potiahnutím nahor alebo nadol alebo stlačením horného alebo dolného tlačidla.

Backlight mode Spartan

  1. Pri nastaveniach, ktoré majú len dve hodnoty, napríklad zapnuté a vypnuté, zmeníte hodnotu klepnutím na nastavenie alebo stlačením stredného tlačidla.

24hour time

TIP:

Prístup do všeobecných nastavení môžete získať aj z ciferníka hodiniek tak, že podržaním stlačeného stredného tlačidla otvoríte ponuku skratiek.

InContext menu Spartan

Inhaltsverzeichnis