Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | KOSTENLOSE RETOUREN | DER SUUNTO CUSTOMIZER IS ZURÜCK

Suunto Ambit2 R Gabay ng Gumagamit - 2.0

Paggamit sa mga planadong galaw

Pwede kang magplano ng mga indibidwal na galaw o gumamit ng mga programa sa pagsasanay at i-download ang mga ito sa iyong Suunto Ambit2 R. Gamit ang mga planadong galaw, gagabayan ka ng Suunto Ambit2 R mo para maabot ang mga puntirya mo sa pagsasanay. Mag-store ng hanggang 60 planadong galaw sa relo mo.

Upang gumamit ng isang planadong galaw:

  1. Magplano ng mga indibidwal na galaw sa ilalim ng MGA GALAW KO o gumamit (o gumawa) ng isang programa sa pagsasanay sa ilalaim ng MAGPLANO AT GUMAWA sa Movescount.com at idagdag ang programa sa iyong mga planadong galaw.
  2. Muling i-sync sa Movescount.com para mai-download ang mga planadong galaw sa relo mo.
  3. Sundin ang araw-araw na gabay pati na rin ang gabay sa panahon ng mga planado mong galaw para maabot ang iyong mga puntirya.

Upang magsimula ng isang planadong galaw:

  1. Pindutin ang Next para tingnan ang iyong relo upang makita kung mayroon kang planadong puntirya para sa naturang araw.
  2. Kung marami kang mga planadong galaw para sa naturang araw, pindutin ang View para makita ang bawat puntiryang galaw.

planned moves today Ambit2

  1. Pindutin ang Start Stop para magsimula ng isang planadong galaw o pindutin ang Next ulit para makabalik sa Time na mode.

Sa panahon ng isang planadong galaw, nagbibigay ng gabay ang iyong Suunto Ambit2 R batay sa bilis o heart rate:

planned moves guidance Ambit2

Ipinapakita rin ng iyong Suunto Ambit2 R kung nakumpleto na ang 50% at 100% ng iyong plandong puntirya.

Kapag nakumpleto na ang puntirya mo o kung mayroon kang araw ng pagpapahinga, ipinapakita ang mga puntirya sa hinaharap tuwing weekday kung ang susunod na planadong galaw ay nasa loob ng isang linggo o batay sa petsa kung ito ay mahigit sa isang linggo:

planned moves future Ambit2

Inhaltsverzeichnis