Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 150€ | KOSTENLOSE RETOUREN | FÜR DEN NESWLETTER ANMELDEN

Suunto Ambit2 R Gabay sa User - 2.0

Pagpe-pair ng POD/heart rate belt

I-pair ang Suunto Ambit2 R sa isang opsyonal na heart rate belt o Foot POD ng Suunto para makatanggap ng dagdag na impormasyon sa bilis, distansya at indayog sa panahon ng pag-eehersisyo. Maaari ka ring gumamit ng ibang mga ANT+ heart rate belt o foot POD. Bumisita sa www.thisisant.com/directory para sa isang listahan ng mga tugmang ANT+ na produkto.

Ang heart rate belt at/o POD na kasama ng iyong Suunto Ambit2 R ay magka-pair na. Kailangan lang ang pairing kung gusto mong gumamit ng bagong heart rate belt o isang POD kasama ng relo.

Para mag-pair ng isang POD/heart rate belt:

 1. I-activate ang POD/heart rate belt:
 2. Heart rate belt: basain nang kaunti ang mga contact area at isuot ang belt.
 3. Foot POD: alugin nang mabilis at tamaan ang sapatos (gamit ng POD) sa lupa.
 4. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 5. Mag-scroll sa Pair (I-pair) gamit ang Light Lock at pumasok gamit ang Next.
 6. Mag-scroll sa mga opsyon ng aksesorya gamit ang Start Stop at Light Lock.
 7. Pindutin ang Next para pumili ng isang POD o heart rate belt at simulan ang pagpe-pair.
 8. Ilapit ang iyong Suunto Ambit2 R sa POD/belt (<30 cm) at hintayin ang ang relo na mag-abiso na na-pair na ang POD/belt. Kung mabigo ang pagpe-pair, pindutin ang Start Stop para muling subukan, o ang Light Lock para bumalik sa setting ng pagpe-pair.

pairing pod AMBIT2 R

TIP:

Maa-activate mo rin ang heart rate belt sa pamamagitan ng pagbasa ang kaunti at pagpindot sa magkabilang electrode contact area.

Pagta-troubleshoot: Nabigo ang pagpe-pair sa heart rate belt

Kung mabigo ang pagpe-pair sa heart rate belt, subukan ang sumusunod:

 • Tiyakin na ang strap ay konektado sa module.
 • Tiyakin na tama ang pagkakasuot mo sa heart rate belt (tingnan ang Pagsuot sa heart rate belt).
 • Tiyakin na ang mga electrode contact area ng heart rate belt ay mamasa-masa.

Para sa karagdagang impormasyon sa pagpe-pair ng mga POD, tingnan ang mga gabay ng gumagamit ng POD.

Inhaltsverzeichnis