Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Používanie vopred nakonfigurovaného multišportového režimu

Používanie vopred nakonfigurovaného multišportového režimu

Na webe Movescount môžete vytvoriť vlastný multišportový režim a stiahnuť ho do svojho prístroja Suunto Ambit2 S. Multišportový režim môže obsahovať niekoľko športových režimov v špecifickom poradí. Každý šport obsiahnutý v multišportovom režime má svoj vlastný intervalový merač. Ako multišportový režim môžete vybrať Multišport, Expedičné preteky alebo Triatlon.

Postup používania vopred nakonfigurovaného multišportového režimu:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
  2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Exercise (Cvičenie).
  3. Prejdite k vopred nakonfigurovanému multišportovému režimu a vyberte ho stlačením Next. Počkajte, kým zariadenie neoznámi nájdenie signálu hrudného pásu/GPS, alebo stlačte Start Stop pre zvolenie Neskôr. Zariadenie pokračuje v hľadaní signálu hrudného pásu/GPS.
  4. Stlačením Start Stop spustíte zaznamenávanie záznamu.
  5. Pre prepnutie na ďalší šport v multišportovom režime podržte stlačené Back Lap.

using preconfigured multisport custom mode