Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Ambit3 Peak Kasutusjuhend - 2.4

FusedAlti

FusedAltiTM annab kõrgusenäidu, mis on kombinatsioon GPS- ja baromeetrilisest kõrgusest.See vähendab ajutiste vigade ja erinevuste mõju lõpliku kõrgusenäidu määramisel.

MÄRKUS:

Vaikimisi mõõdetakse FusedAltiga kõrgust GPS-i kasutavate harjutuste ja navigeerimise ajal.Kui GPS välja lülitada, mõõdetakse kõrgust õhurõhuanduri abil.

Kui te ei soovi FusedAltit kõrguse mõõtmiseks kasutada, saate selle suvandite menüüs keelata.

FusedAlti keelamiseks toimige järgmiselt.

  1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next (Järgmine).
  2. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele Alti-baro (Kõrgusmõõdik/baromeeter) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
  3. Liikuge nupu Start Stop (Start/stopp) abil üksusele FusedAlti (FusedAlti) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
  4. Lülitage FusedAlti olekusse Off (Väljas) nupuga Start Stop (Start/stopp) või Light Lock (Valgus/lukustamine) ja kinnitage nupuga Next (Järgmine).

Kui seade on režiimis Time (Aeg), saate otsida baromeetrilise kõrguse jaoks FusedAlti abil uue etalonväärtuse.See aktiveerib GPS-i maksimaalselt 15 minutiks.

Baromeetrilise kõrguse jaoks FusedAlti abil uue etalonväärtuse leidmiseks toimige järgmiselt.

  1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next (Järgmine).
  2. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele Alti-baro (Kõrgusmõõdik/baromeeter) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
  3. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele Reference (Etalon) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
  4. Liikuge nupu Start Stop (Start/stopp) abil üksusele FusedAlti (FusedAlti) ja valige see nupuga Next (Järgmine). GPS lülitub sisse ja seade hakkab FusedAlti andmetest lähtudes kõrgust arvutama.

new reference FusedAlti Ambit3 Peak

MÄRKUS:

Heades tingimustes aktiveerub FusedAlti 4–12 minuti jooksul.Selle aja jooksul näitab Suunto Ambit3 Peak baromeetrilist kõrgust ja kõrgusnäidu juures kuvatakse sümbol ~, mis näitab, et kõrgusnäit ei pruugi olla õige.

Inhaltsverzeichnis