Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Ambit3 Peak Kasutusjuhend - 2.4

Stopper

Stopperi kuva saab stardimenüüst sisse või välja lülitada.

Stopperi aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage stardimenüü avamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).
 2. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele DISPLAYS (KUVAD) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 3. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele Stopwatch (Stopper) ja valige see nupuga Next (Järgmine).

Nüüd saate stopperit kasutada või vajutage kuvale Time (Aeg) naasmiseks nuppu Next (Järgmine).Stopperi juurde naasmiseks vajutage nuppu Next (Järgmine), et läbi kuvade stopperini liikuda.

Stopperi kasutamiseks toimige järgmiselt.

 1. Aktiveeritud stopperi kuval vajutage aja mõõtmise alustamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).
 2. Vajutage ringiaja arvestamiseks nuppu Back Lap (Tagasi/ring) või stopperi peatamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).Ringiaegade kuvamiseks vajutage nuppu Back Lap (Tagasi/ring), kui stopper on peatatud.
 3. Vajutage jätkamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).
 4. Aja lähtestamiseks hoidke all nuppu Start Stop (Start/stopp), kui stopper on peatatud.

using stopwatch Ambit3

Kui stopper töötab, saate teha järgmist.

 • Vajutada nuppu View (Vaade), et vaheldada aja ja ringiaja kuva alumisel real.
 • Vajutada nuppu Next (Järgmine), et minna režiimile Time (Aeg).
 • Avada suvandite menüü, hoides all nuppu Next (Järgmine).

Kui soovite, et stopperit ei kuvataks enam, deaktiveerige stopper.

Stopperi deaktiveerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage stardimenüü avamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).
 2. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele DISPLAYS (KUVAD) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 3. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele End stopwatch (Peata stopper) ja valige see nupuga Next (Järgmine).

Inhaltsverzeichnis