Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Ambit3 Peak Kasutusjuhend - 2.4

Teatised

Kui olete seadme Suunto Ambit3 Peak ühendanud rakendusega Suunto Movescount App (vt Movescounti mobiilirakendus), kuvatakse kellal kõnede, sõnumite ja tõuketeatised.

notifications Ambit3

Teatiste saamiseks kellal toimige järgmiselt.

  1. Hoidke nuppu Next all, et suvandite menüüsse siseneda.
  2. Vajutage nuppu Light Lock, et kerida suvandini CONNECTIVITY (ÜHENDUVUS) ja vajutage nuppu Next.
  3. Vajutage nuppu Light Lock, et kerida suvandini Settings (Sätted) ja vajutage nuppu Next.
  4. Vajutage nuppu Light Lock, et kerida suvandini Notifications (Teatised) ja vajutage nuppu Next.
  5. Lülitage sisse/välja nupuga Light Lock ja vajutage nuppu Next.
  6. Väljumiseks hoidke nuppu Next.

Kui funktsioon teatised on sisse lülitatud, mängib Suunto Ambit3 Peak iga uue sündmuse puhul helimärguande ja alumises reas kuvatakse teatise ikoon.

Teatiste vaatamiseks käekellal toimige järgmiselt.

  1. Stardimenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu Start Stop.
  2. Kerige suvandini NOTIFICATIONS (TEATISED), kasutades nuppu Light Lock ja tehke valik nupuga Next.
  3. Kerige nupu Start Stop või Light Lock abil läbi nimesuvandite.

Loendisse saab salvestada kuni 10 teatist. Teatised jäävad käekella senikauaks, kuni need mobiiliseadmelt kustutate. Kuid üle ühe päeva vanused teatised käekellal peidetakse.

Inhaltsverzeichnis