Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | KOSTENLOSE RETOUREN | SUUNTO ANGEBOTE

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

  • Funkcie

Funkcie

Monitorovanie aktivity

Okrem času zotavenia, ktorý sa zobrazuje v zázname cvičenia, športové hodinky Suunto Ambit3 Run monitorujú celkovú aktivitu, cvičenie aj dennú aktivitu. Monitorovanie aktivity poskytuje úplný obraz o vašej aktivite, spálené kalórie a čas zotavenia.

Monitorovanie aktivity je dostupné ako predvolený displej v režime Time (Čas). Displej sa môže zobraziť stlačením tlačidla Next (posledný displej).

Displej monitorovania aktivity sa môže zobraziť a zatvoriť z úvodnej ponuky v časti Displays (Displeje) » Activity (Aktivita). Prepína sa pomocou tlačidla Next.

Displej monitorovania aktivity má tri zobrazenia, ktoré sa menia stlačením tlačidla View.

activity monitor

  • Activity today (Dnešná aktivita): spotreba kalórií v danom dni, bodkovaná čiara na stĺpcovom grafe označuje priemernú dennú spotrebu kalórií za posledných sedem dní, dnešný deň nie je zahrnutý.
  • Week activity (Týždenná aktivita): Denná spotreba kalórií za posledných sedem dní s dnešným dňom vpravo, bodkovaná čiara na stĺpcovom grafe a posledný riadok ukazujú priemernú dennú spotrebu kalórií za posledných sedem dní, dnešný deň nie je zahrnutý.
  • Recovery time (Čas zotavenia): čas zotavenia v nasledujúcich 24 hodinách na základe zaznamenaných cvičení a dennej aktivite.

Inhaltsverzeichnis