Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

  • Aplikácie Suunto

Aplikácie Suunto

Aplikácie Suunto umožňujú ďalšie prispôsobenie športových hodiniek Suunto Ambit3 Run. Navštívte sekciu Suunto App Zone na webovej lokalite Movescount, kde nájdete aplikácie, ako sú časovače a počítadlá, ktoré sú k dispozícii na používanie. Ak nemôžete nájsť to, čo potrebujete, vytvorte si vlastnú aplikáciu nástrojom Suunto App Designer. Aplikácie môžete vytvoriť napríklad na výpočet odhadu výsledku maratónu alebo sklonu kopca na lyžiarskej dráhe.

Postup pridania aplikácie Suunto do športových hodiniek Suunto Ambit3 Run:

  1. Otvorte sekciu PLAN & CREATE (Plánovanie a vytváranie) v komunite Movescount, vyberte možnosť App Zone a prechádzajte existujúcimi Suunto aplikáciami. Ak chcete vytvoriť vlastnú aplikáciu, prejdite do sekcie PLAN & CREATE (Plánovanie a vytváranie) vo svojom profile a vyberte možnosť App Designer.
  2. Pridajte aplikáciu Suunto do športového režimu. Pripojte športové hodinky Suunto Ambit3 Run k svojmu účtu Movescount a synchronizujte aplikáciu Suunto s hodinkami. Pridaná aplikácia Suunto počas cvičenia zobrazí výsledok výpočtu.
POZNÁMKA:

Ku každému športovému režimu môžete pridať až päť aplikácií Suunto.

Inhaltsverzeichnis