Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

  • Automatické posúvanie

Automatické posúvanie

Pomocou funkcie Autoscroll (Automatické posúvanie) môžete hodinky nastaviť tak, aby sa počas cvičenia automaticky posúvali v zobrazeniach športového režimu.

Funkciu Autoscroll (Automatické posúvanie) môžete zapnúť a vypnúť pre každý športový režim na webovej lokalite Movescount a môžete definovať, ako dlho sa budú displeje zobrazovať.

Funkciu Autoscroll (Automatické posúvanie) môžete počas cvičenia zapnúť alebo vypnúť aj bez toho, aby to malo vplyv na nastavenia vykonané na webovej lokalite Movescount.

Zapnutie a vypnutie funkcie Autoscroll (Automatické posúvanie) počas cvičenia:

  1. V športovom režime podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Activate (Aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku Autoscroll (Automatické posúvanie) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Pomocou tlačidla Start Stop alebo Light Lock zapnite alebo vypnite.
  5. Ak chcete ponuku opustiť, podržte stlačené tlačidlo Next.

Inhaltsverzeichnis