Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

  • Automatické prerušenie

Automatické prerušenie

Funkcia Autopause (Automatické prerušenie) preruší zaznamenávanie cvičenia, keď je vaša rýchlosť nižšia ako 2 km/h. Keď sa rýchlosť zvýši nad 3 km/h, zaznamenávanie automaticky pokračuje.

Funkciu Autopause (Automatické prerušenie) môžete zapnúť a vypnúť pre každý športový režim na webovej lokalite Movescount alebo v rozšírených nastaveniach pre športový režim.

Funkciu Autopause (Automatické prerušenie) môžete počas cvičenia zapnúť alebo vypnúť aj bez toho, aby to malo vplyv na nastavenia vykonané na webovej lokalite Movescount.

Zapnutie a vypnutie funkcie Autopause (Automatické prerušenie) počas cvičenia:

  1. V športovom režime podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Activate (Aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku Autopause (Automatické prerušenie) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Pomocou tlačidla Start Stop alebo Light Lock zapnite alebo vypnite.
  5. Ak chcete ponuku opustiť, podržte stlačené tlačidlo Next.

Inhaltsverzeichnis