Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | KOSTENLOSE RETOUREN | SUUNTO ANGEBOTE

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

 • Intervalové cvičenia

Intervalové cvičenia

S hodinkami Suunto Ambit3 Run môžete vykonávať intervalové cvičenia pomocou funkcie plánovača cvičení v aplikácii Suunto Movescount App.

POZNÁMKA:

Funkcia plánovača cvičení vyžaduje internetové pripojenie cez Wi-Fi alebo mobilnú sieť. Pri prenose cez mobilnú sieť môže operátor účtovať poplatok za dátové prenosy.

Cvičenie môže byť jednoduché alebo zložité podľa vašich potrieb. Určite typ, trvanie a cieľ pre jednotlivé segmenty. Voliteľne môžete pridať vlastný text navádzania pre segment.

Po vytvorení cvičení a synchronizácii s aplikáciou sú cvičenia k dispozícii v ponuke možností v športovom režime.

Spustenie intervalového cvičenia s navádzaním:

 1. V športovom režime podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Stlačením tlačidla Next vyberte položku WORKOUT.
 3. Tlačidlom Light Lock alebo Start Stop prechádzajte dostupnými cvičeniami a vyberte tlačidlom Next.
 4. Stlačením tlačidla Start Stop spustite zaznamenávanie cvičenia. Po spustení zaznamenávania sa začne aj navádzanie. Displej intervalového cvičenia sa zobrazuje ako posledný displej vybratého športového režimu.
 5. Dokončite cvičenie alebo ho kedykoľvek zastavte zastavením zaznamenávania bežným spôsobom alebo prechodom do ponuky možností a výberom položky END WORKOUT

Počas cvičenia sa na hodinkách zobrazuje navádzanie v reálnom čase vo forme grafu na displeji cvičenia.

interval workout

 • Horný riadok: aktuálne meranie v závislosti od cieľového segmentu. Ak ste napríklad definovali pre segment horný a dolný limit rýchlosti, hodnota nad grafom je aktuálna rýchlosť.
 • Graf: kompletný obraz o aktuálnom segmente. Horný a dolný okraj grafu predstavujú horný a dolný limit pre segment. Ľavý a pravý okraj grafu predstavujú začiatok a koniec segmentu. Krivka grafu predstavuje aktuálne úsilie vzhľadom na trvanie a limity segmentu.
 • Spodný riadok: zostávajúci čas, vzdialenosť alebo kalórie pred dokončením segmentu. Ak ste segment nastavili ako kolo (segment sa končí stlačením tlačidla Back Lap), v spodnom riadku sa zobrazuje kumulatívny čas segmentu.

Keď sa začne ďalší segment, na hodinkách sa zobrazí jeho súhrn.

interval workout change

 • Krok segmentu
 • Trvanie
 • Cieľové limity

Inhaltsverzeichnis