Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

  • Návrat späť

Návrat späť

Pomocou funkcie Track back (Návrat späť) môžete obrátiť svoju trasu v ľubovoľnom mieste cvičenia. Športové hodinky Suunto Ambit3 Run vytvárajú dočasné zastávky, ktorými vás sprevádzajú na začiatok.

Návrat späť počas cvičenia:

  1. V športovom režime so zapnutou jednotkou GPS podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Navigation (Navigácia).
  3. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Track back (Návrat späť) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.

Teraz môžete spustiť navigáciu rovnako, ako keď sa naviguje počas cvičenia. Ďalšie informácie o navigácii na trase nájdete v časti Navigovanie po trase.

Funkciu Track back (Návrat späť) môžete použiť aj zo záznamníka v prípade cvičení, ktoré obsahujú údaje GPS. Postupujte rovnako ako v časti Navigovanie po trase. Prejdite na položku Logbook (Záznamník) namiesto položky Routes (Trasy) a vyberte záznam, ktorý chcete použiť na navigáciu.

Inhaltsverzeichnis