Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

  • Odpočítavací časovač

Odpočítavací časovač

Môžete nastaviť odpočítavací časovač, ktorý odpočítava čas od nastavenej hodnoty do nuly. Po každej z posledných 10 sekúnd odpočítavania časovač spustí krátky zvukový signál a po dosiahnutí nuly zaznie alarm.

Odpočítavací časovač sa môže zobraziť a zatvoriť z úvodnej ponuky v časti Displays (Displeje) » Countdown (Odpočítavanie). Prepína sa pomocou tlačidla Next.

Postup nastavenia času odpočítavania:

  1. Ak chcete nastaviť čas odpočítavania, stlačte tlačidlo View, kým sa neotvorí displej odpočítavacieho časovača.
  2. Ak chcete nastaviť čas odpočítavania, stlačte tlačidlo View.
  3. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minúty. Potvrďte tlačidlom Next.
  4. Odpočítavanie spustite stlačením tlačidla Start Stop.

countdown timer Ambit3

TIP:

Odpočítavanie môžete pozastaviť alebo obnoviť stlačením tlačidla Start Stop.

Inhaltsverzeichnis