Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

  • Oznámenia

Oznámenia

Ak ste hodinky Suunto Ambit3 Run spárovali s aplikáciou Suunto Movescount (pozrite si časť Mobilná aplikácia Movescount), môžete na hodinky dostávať hovory, správy a oznámenia typu push.

notifications Ambit3

Prijímanie oznámení na hodinkách:

  1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku CONNECTIVITY (KONEKTIVITA) a stlačte tlačidlo Next.
  3. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku Settings (Nastavenia) a stlačte tlačidlo Next.
  4. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku Notifications (Oznámenia) a stlačte tlačidlo Next.
  5. Zapnite alebo vypnite tlačidlom Light Lock a stlačte tlačidlo Next.
  6. Nastavenie opustite podržaním stlačeného tlačidla Next.

Keď sú oznámenia zapnuté, v hodinkách Suunto Ambit3 Run zaznie zvukový signál a v spodnom riadku sa zobrazí ikona oznámenia pre každú novú udalosť.

Zobrazenie oznámení na hodinkách:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop prejdite do úvodnej ponuky.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku NOTIFICATIONS (OZNÁMENIA) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock si prezerajte oznámenia.

V zozname môže byť až 10 oznámení. Oznámenia zostávajú v hodinkách, kým ich neodstránite z mobilného zariadenia. Oznámenia staršie ako jeden deň sa však na hodinkách nezobrazujú.

Inhaltsverzeichnis