Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

  • Športové režimy

Športové režimy

Športové režimy poskytujú spôsob zaznamenania cvičení a iných aktivít športovými hodinkami Suunto Ambit3 Run. Pre každú aktivitu môžete vybrať športový režim zo súboru vopred definovaných športových režimov dodaných s hodinkami. Ak nenájdete vhodný športový režim, vytvorte si vlastné športové režimy prostredníctvom webovej lokality Movescount a aplikácie Suunto Movescount.

Na displeji sa počas cvičenia v závislosti od športového režimu zobrazujú rôzne informácie. Vybratý športový režim ovplyvní aj nastavenie cvičenia, ako sú limity srdcovej frekvencie, a vzdialenosť automatického kola.

Na webovej lokalite Movescount môžete vytvoriť vlastné športové režimy, upraviť vopred definované športové režimy, odstrániť športové režimy alebo ich jednoducho skryť, aby sa nezobrazovali v ponuke cvičenia (pozrite si časť Začatie cvičenia).

Vlastné športové režimy

Vlastný športový režim môže obsahovať 1 až 8 rôznych displejov športového režimu. V úplnom zozname môžete určiť, ktoré údaje sa zobrazia na jednotlivých displejoch. Môžete prispôsobiť napríklad limity srdcovej frekvencie pre jednotlivé športy, určiť, ktoré zariadenia POD sa budú vyhľadávať, alebo určiť interval zaznamenávania, aby sa optimalizovala presnosť a výdrž batérie.

Každý športový režim s aktivovanou funkciou GPS môže používať aj možnosť Quick Navigation (Rýchla navigácia). V predvolenom nastavení je táto funkcia vypnutá. Keď vyberiete možnosť POI (Miesto záujmu) alebo Route (Trasa), zobrazí sa rozbaľovací zoznam miest záujmu alebo trás, ktoré ste v hodinkách definovali na začiatku cvičenia.

Do športových hodiniek Suunto Ambit3 Run môžete presunúť až 10 rôznych športových režimov vytvorených na webovej lokalite Movescount.

Inhaltsverzeichnis