Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

Skratky

V predvolenom nastavení sa podržaním stlačeného tlačidla View v režime Time (Čas) prepne medzi svetlým a tmavým displejom. Táto skratka sa môže zmeniť pre inú položku ponuky.

Definovanie skratky:

  1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností alebo stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
  2. Prejdite na položku ponuky, pre ktorú chcete vytvoriť skratku.
  3. Podržaním stlačeného tlačidla View vytvoríte skratku.
POZNÁMKA:

Skratky sa nedajú vytvoriť pre všetky položky ponuky, ako sú napríklad jednotlivé záznamy.

V ostatných režimoch sa podržaním stlačeného tlačidla View otvoria vopred definované skratky. Keď je napríklad kompas aktívny, nastavenia kompasu môžete otvoriť podržaním stlačeného tlačidla View.

Inhaltsverzeichnis