Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

  • Zámok tlačidiel

Zámok tlačidiel

Podržaním stlačeného tlačidla Light Lock sa zamknú alebo odomknú tlačidlá.

button lock Ambit3

Zamykanie tlačidiel môžete zmeniť v nastavení hodiniek v časti General (Všeobecné) » Tones/display (Tóny/displej) » Button lock (Zámok tlačidiel).

Športové hodinky Suunto Ambit3 Run majú dve nastavenia zamykania tlačidiel: jedno na všeobecné používanie, Time mode lock (Zámok v režime času), a jedno na používanie pri cvičení, Sport mode lock (Zámok v športovom režime):

Time mode lock (Zámok v režime času):

  • Actions only (Iba akcie): Úvodná ponuka a ponuka možností sú zamknuté.
  • All buttons (Všetky tlačidlá): Všetky tlačidlá sú zamknuté. Podsvietenie možno aktivovať v režime Night (Noc).

Sport mode lock (Zámok v športovom režime):

  • Actions only (Iba akcie): Počas cvičenia sú zamknuté tlačidlá Start Stop, Back Lap a ponuka možností.
  • All buttons (Všetky tlačidlá): Všetky tlačidlá sú zamknuté. Podsvietenie možno aktivovať v režime Night (Noc).
TIP:

V športových režimoch vyberte možnosť nastavenia uzamknutia tlačidiel Actions only (Iba akcie), aby ste zabránili nežiaducemu spusteniu alebo zastaveniu zaznamenávania. Keď sú tlačidlá Back Lap a Start Stop uzamknuté, zobrazenie môžete stále zmeniť stlačením tlačidla Next a zobraziť stlačením tlačidla View.

Inhaltsverzeichnis