Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | KOSTENLOSE RETOUREN | SUUNTO ANGEBOTE

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

Nastavenie

Športové hodinky Suunto Ambit3 Run sa po pripojení k počítaču alebo nabíjačke dodaným káblom USB automaticky prebudia.

Začatie používania športových hodiniek:

  1. Pripojte športové hodinky k zdroju napájania dodaným káblom USB.
  2. Ak používate počítač, odpojte kábel USB (aby sa odomkli tlačidlá).
  3. Stlačením tlačidla Start Stop alebo Light Lock prejdite na požadovaný jazyk a vyberte ho stlačením tlačidla Next.
  4. Spárujte športové hodinky s aplikáciou Suunto Movescount (pozrite si časť Mobilná aplikácia Movescount) stlačením tlačidla Start Stop alebo krok preskočte stlačením tlačidla Next.
  5. Postupujte podľa sprievodcu nastavením a dokončite prvé nastavenia. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock nastavte hodnoty a tlačidlom Next potvrďte nastavenie a prejdite na nasledujúci krok.
  6. Znovu pripojte kábel USB a nabíjajte, kým indikátor batérie nesignalizuje 100 %.

startup wizard Ambit3

Úplné nabitie úplne vybitej batérie trvá 2 – 3 hodiny. Kým je kábel USB pripojený a zapojený do počítača, tlačidlá sú uzamknuté.

Sprievodcu nastavením môžete kedykoľvek ukončiť podržaním stlačeného tlačidla Next.

Sprievodca nastavením vám pomôže nastaviť:

  • jednotky,
  • čas,
  • dátum,
  • osobné nastavenia (pohlavie, vek, hmotnosť).

Inhaltsverzeichnis