Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

  • Úprava nastavení

Úprava nastavení

Nastavenia športových hodiniek Suunto Ambit3 Run môžete zmeniť priamo v hodinkách prostredníctvom webovej lokality Movescount alebo priebežne pomocou aplikácie Suunto Movescount App (pozrite si časť Mobilná aplikácia Movescount).

Zmena nastavení v hodinkách:

  1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Pomocou tlačidiel Start Stop a Light Lock prechádzajte položky ponuky.
  3. Stlačením tlačidla Next otvorte nastavenie.
  4. Stlačením tlačidla Start Stop a Light Lock zmeníte hodnoty nastavenia.
  5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo Back Lap, ak chcete ukončiť, podržte stlačené tlačidlo Next.

adjusting settings Ambit3

Inhaltsverzeichnis