Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Essential Потребителско ръководство -

Inhaltsverzeichnis

Използване на компаса

Когато сте в режим Compass, виждате два движещи се сегмента на ръба на дисплея. Те сочат север. Линията на 12 часа показва вашето направление и служи като стрелката на компаса. Цифровата стойност на направлението ви е показана в центъра на дисплея.

В режим Compass можете да отворите следните изгледи с [View]:

  • Час: показва точния час
  • Основни посоки: показва текущото направление спрямо основните посоки
  • Проследяване на посока: показва посоката между направлението и зададената посока

Компасът ще влезе в режим за пестене на енергия след една минута, ако не се натискат бутони. Можете да го активирате повторно с Start Stop.

Можете да използвате компаса по два начина: можете да използвате въртящия пръстен или проследяването на посоката.

Using compass

Използване на проследяването на посоката

При проследяване на посоката можете да заключите посока (направление) и вашият Product name компас ще ви води по нея.

За да използвате проследяването на посоката:

  1. Насочете стрелката на компаса в посоката, в която искате да се движите и натиснете Start Stop. Посоката вече е заключена. Настоящото ви направление е показано в средата на дисплея и ще се променя според движенията ви.
  2. Стрелките на горния ред на дисплея сочат по посоката, по която трябва да поемете, за да се придържате към желаното направление. Символът
    bearing icon потвърждава, че сте се изравнили с правилната посока.
бележка:

Натискането на - Light също така активира подсветката.

Правите преход и току-що сте изкачили стръмен хълм. Поглеждайки над долината отдолу, виждате хижа на другия хълм. Решавате да тръгнете към хижата през долината. Насочвате стрелката на компаса на вашия към хижата и заключвате посоката. Когато слезете в долината, стрелката на най-горния ред на дисплея ще ви показва накъде да вървите. Тъй като компасът се активира само за 40 секунди всеки път, за да пести батерия, ще трябва от време на време да включвате компаса, за да видите посоката. Следете го и ще стигнете бързо.