Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Essential Priročnik za uporabo -

Nastavljanje profilov in referenčnih vrednosti

Usklajevanje profila z dejavnostjo

Profil altimeter izberite takrat, ko vaša dejavnost na prostem vključuje spreminjanje nadmorske višine (npr. pohodništvo na hribovitem terenu). Profil Barometer izberite takrat, ko vaša dejavnost na prostem ne vključuje sprememb nadmorske višine (na primer deskanje na vodi, jadranje). Da bi dobili pravilne podatke, morate profil uskladiti z dejavnostjo. Napravi Suunto Essential lahko pustite, da sama odloči, kateri profil je za vas v določenem trenutku najprimernejši, ali pa izberite ustrezen profil sami.

Nastavljanje profilov

Nastavitev profila:

  1. V meniju Menu izberite alti-baro.
  2. Izberite Profile.
  3. Izberite ustrezen profil.

Druga možnost je, da nastavite profil v načinu Alti & Baro, tako da pridržite tipko View.

Nastavljanje referenčnih vrednosti

Nastavljanje referenčne vrednosti:

  1. V meniju Menu izberite alti-baro.
  2. Izberite Reference in izberite med načinoma altimeter in Sea level.
  3. Nastavite znano referenčno vrednost s tipkama + in - Light.

Setting reference value core

Ste na pohodu in ste si vzeli čas za počitek, ko zagledate znak s trenutno nadmorsko višino. Takrat preverite podatek nadmorske višine na napravi in odkrijete majhno razliko med številkama. Referenčno višino nadmorske višine na napravo uskladite z znakom.