Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 150€ | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Traverse Alpha Gabay sa User - 2.1

FusedAlti

Ang FusedAltiTM ay nagbibigay ng sukat ng altitude na kumbinasyon ng GPS at barometric altitude. Binabawasan nito ang epekto ng mga pansamantala at ino-offset ang mga pagkakamali sa huling reading ng altitude.

PAALALA:

Bilang default, sinusukat ang altitude gamit ang FusedAlti sa panahon ng mga pagre-record na gumagamit ng GPS at sa panahon ng pag-navigate. Kapag naka-off ang GPS, ang altitude ay sinusukat gamit ang barometric sensor.

Kung hindi mo gustong gamitin ang FusedAlti sa pagsusukat ng altitude, i-set ang iyong pagbabatayang value sa altitude o sea level pressure.

Maaari kang maghanap ng bagong batayang value sa FusedAlti sa pamamagitan ng pag-a-activate dito sa menu ng mga opsyon sa ilalim ng ALTI-BARO (ALTI-BARO) » Reference (Pagbabatayan) » FusedAlti.

Sa magagandang kondisyon, gumugugol ang FusedAlti ng 4-12 minuto upang makakuha ng pagbabatayang value. Sa panahong iyon, ipinapakita ng Suunto Traverse Alpha ang barometric altitude gamit ang '~' bago ang reading upang ipahiwatig na maaaring mali ang altitude.

Inhaltsverzeichnis