Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 150€ | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Traverse Alpha Gabay sa User - 2.1

Mga Notipikasyon

Kung na-pair mo na ang iyong Suunto Traverse Alpha sa Suunto Movescount App (tingnan ang Suunto app), maaari kang tumanggap ng tawag, mensahe at ng mga push notification sa relo.

notifications Traverse

Upang makakuha ng mga notipikasyon sa iyong relo:

  1. Pindutin nang matagal ang NEXT upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
  2. Pindutin ang LIGHT upang mag-scroll sa CONNECTIVITY (CONNECTIVITY) at pindutin ang NEXT.
  3. Pindutin ang LIGHT upang mag-scroll sa Notifications (Mga Notipikasyon).
  4. Magpalipat-lipat sa naka-on/naka-off gamit ang LIGHT.
  5. Lumabas sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa NEXT.

Kapag naka-on ang mga notipikasyon, magbibigay ng alerto ang iyong Suunto Traverse Alpha (tingnan ang Mga tunog at vibration) at magpapakita ng isang icon ng notipikasyon sa ibabang row ng time display sa bawat bagong event.

Upang tingnan ang mga notipikasyon sa iyong relo:

  1. Pindutin ang START upang makapasok sa start menu.
  2. Mag-scroll sa NOTIFICATIONS (Naka-off ang mga notipikasyon) gamit ang START at pindutin ang NEXT.
  3. Mag-scroll sa mga notipikasyon gamit ang START o ang LIGHT.

Hanggang 10 notipikasyon ang maaaring ilista. Mananatili ang mga notipikasyon sa iyong relo hanggang sa alisin mo ang mga ito sa mobile device mo. Ngunit, ang mga notipikasyong mas matagal na sa isang araw ay hindi na makikita sa relo.

Inhaltsverzeichnis